Edit Redline Geometries (Merge Features)/sk

From GeoMedia Smart Client
< Edit Redline Geometries (Merge Features)
Revision as of 19:14, 28 February 2014 by Mhornak (Talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Nový polygón Editovať prvok Rotovať geometriu Priestorový rozdiel Zlúčiť prvky Rozdeliť polygónom Presunúť prvok


Zlúčiť prvky

Aby ste zlúčili dva prvky musíte urobiť v podstate to isté ako v Vytvoriť priestorový rozdiel dvoch prvkov. Ale musíte kliknúť na Merge.png.

Merge1.png

Merge2.pngJazyk: English  • slovenčina