Synchronize Cache/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Pomocou príkazu Synchronizovať Cache Synchronise cache icon.png môžete manuálne synchronizovať cache klienta a servera. Kliknite na Synchronise cache icon.png, čím otvoríte okno Synchronizovať cache klienta:

Synch cache.png


Okno Synchronizovať cache klienta obsahuje dva paneli, Trieda prvkov a Štatistiky. Panel Trieda prvkov obsahuje zoznam všetkých tried prvkov aktuálneho projektu. Panel Štatistiky ukazuje statické a dynamické informácie vzťahujúce sa ku procesu synchronizácie cache:

Synch cache statistics.png

Trieda prvkov: Toto pole ukazuje, koľko prvkov je vybraných a teda zapojených do procesu synchronizácie cache.

Dlaždice: Toto pole ukazuje, koľko dlaždíc tieto prvky obsahujú.

Načítané: Toto pole ukazuje, koľko z tých dlaždíc bolo úspešne synchronizovaných.

Chyba: Toto pole ukazuje, koľko dlaždíc bolo synchronizovaných s chybou.


Synch nastavenia.png

Táto možnosť vám umožňuje synchronizovať len aktuálny mapový výrez. Toto znamená, že počet dlaždíc sa mení, keď zmeníte mierku mapy.

Na vykonanie procesu synchronizácie ako prvé vyberte triedu prvkov v paneli Trieda prvkov, ktorá by sa mala synchronizovať. potom kliknite na Synch start.png, čím spustíte samotnú synchronizáciu.

Počkajte, kým sa načítajú všetky dlaždice a overte, že sa nevyskytli žiadne chyby. V prípade, že sa chyby vyskytli, preštudujte súbor log.


Synch 2.png

V niektorých prípadoch nie je zložka cache prístupná v lokálnej súborovej štruktúre (nie je možné čítať a zapisovať). Na tento účel môže zmeniť používateľ zložku. Kliknutím na tlačidlo nastavení v okne Synchronizovať cache klienta (v nasledujúcom okne je vyznačený červeným rámom):

Synch 3.png

Synch nastavenia cache.png

Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina