Symbology/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlačiGeoMedia Smart Client používa štandardy kódovania OGC (OGC Symbology Encoding).

Symbology Encoding (SE) zahŕňa základné elementy FeatureTypeStyle a CoverageStyle. Medzi tieto elementy patria všetky informácie symbolizovania dát, ako filtre a iné Symbolizéry. Pretože SE je metóda symbolizovania dát nezávislá od žiadnej špecifikácie rozhrania a služieb a môže byť použitá v rôznych podobách množstvom služieb na symbolizovanie georeferencovaných informácií alebo na ukladanie informácií o štýle, ktoré môžu byť taktiež použité inými službami.


Štandardy OGC SE boli pôvodne súčasťou štandardu Styled Layer Descriptor (SLD) 1.0. V auguste 2007, OGC vyhlásilo oddelenie od štandardov (ext. link). Od verzie 1.1, štandardy SLD popisujú iba štýlovo-priradené spojenie so službou OGC Web. Aktuálna syntax pre popis štýlov začala byť známa pod novým menom: OGC Symbology Encoding 1.1 (SE). SLD je stále široko rozšírený ako synonymum pre SE. Pre viac informácií pozrite Štandardy OGC pre symbol. Tu môžete nájsť príručku pre SE.Knižnica

Nová knižnica

Vygenerujete knižnicu symbolov na uloženie individuálnych definícií symbolu. S rozličnými knižnicami ste schopný ukladať definície pre individuálne typy geometrie. Knižnica môže uložiť veľké množstvo definícií symbolu na použitie v mnohých projektoch a prvkoch. To by mohlo byť užitočné na štruktúru vašej knižnice, napríklad vytváraním rozličných knižníc pre individuálne typy geometrie, tém alebo mierky. Napríklad knižnica na tému doprava môže byť použitá na uloženie hocijakej geometrie dopravy.


Na vytvorenie novej knižnice otvorte formulár Nová knižnica z ponuky sekcie Symbológia.

New librarySK.PNG

Zadajte názov pre vašu knižnicu. Kliknite Uložiť na uloženie novej knižnice.
Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Importovať knižnicu

Je taktiež možné nahrať existujúcu knižnicu a to kliknutím na Importovať knižnicu z ponuky sekcie Symbológia.


Import librarySK.PNG

V tomto prípade sa vybral súbor ZIP, ktorý obsahuje súbory SE (XML).

Poznámka: Iba predtým exportované knižnice môžu byť importované. Primárne je to kvôli zmene medzi rôznymi typmi GeoMedia Smart Client.Poznámka: Nie je možné mať tú istú definíciu dvakrát. To znamená, že nemôžete mať takú istú definíciu v súbore zip a v zozname Symbológia.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Spravovať Knižnice

Dostanete zoznam všetkých existujúcich knižníc. Po kliknutí na knižnicu spravujete špecifikáciu a zmenu symbolov, pridanie nových symbolov alebo vymazanie symbolov z knižnice.

Na získanie zoznamu vašich knižníc použite prístup Symbológia -> Spravovať Knižnice.

Manage LibrariesSK.png


Kliknutím na knižnicu môžete modifikovať. Otvorí sa nové okno, ktoré je rozdelené do troch sekcií:

 • Knižnica: Ukáže názov knižnice, ktorý môže byť zmenený a prepísaný. Na potvrdenie zmien stlačte Uložiť.
 • Symbológia: Všetky dostupne symboly sú zoradené v tejto sekcií.
Môžete vytvoriť nový symbol (NewSK.png)...
... editovať existujúci (Editquery.png) alebo
vymazať existujúci (Deletequery.png).
 • Alternatívna symbológia: GeoMedia Smart Client poskytuje mocný nástroj na spracovanie používateľom definovanej symbológie. Pre akýkoľvek symbol definovaný v zozname Symbológia môžete špecifikovať alternatívne symboly na použitie namiesto originálneho symbolu pre zobrazenie v klientovi. Na pridanie takého symbolu označte originálny symbol v zozname Symbológia a kliknite na Nová.


SymbologylibrarySK.png


Kliknite Uložiť na uloženie všetkých zmien.
Kliknite Zmazať na vymazanie celej knižnice.
Kliknite Export na export knižnice do súboru ZIP. Tak ju môžete použiť na inej stránke alebo serveri.
Kliknite Zrušiť na zrušenie vašich činností.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Zdroje (Resources)

Tabuľka Resources je potrebná, ak chcete inicializovať bodové symboly, ktoré sú použité v hore uvedenej sekcií Alternatívna symbológia.

RessourcesSK.png

Za prvé vyznačte priečinok (názov priečinku môže byť vysvietený na oranžovo), kde sa zdroj nachádza. Ak nemáte žiadny priečinok, vytvorte nový (s vypísaním názvu do poľa Pridať adresár:) a potom kliknite na Pridať adresár. Teraz kliknite Select v Pridať zdroj. Následne prelistujte do vášho súboru v určenom priečinku na používanom serveri a kliknite Nahrať súbory.

Ak chcete nahrať súbor, môžete použiť nasledujúce štyri grafické formáty:

 • JPG
 • PNG
 • GIF
 • SVG


Pre lepší náhľad pridajte priečinok, ak je to potrebné a podľa toho uložte nahraté súbory. Pre tento krok napíšte názov priečinku do Pridať adresár. Kliknite na priečinok (v tomto prípade OSM_POI) v hlavnom okne (tým sa názov zvýrazní na oranžovo) a kliknite na Pridať adresár. Nový priečinok sa zaradí za vyznačený. Potom ste schopný nahrať vaše súbory do nových priečinkov podľa kroku popísaného predtým.

Na vymazanie zdroja alebo priečinku, zaškrtnite pole pred názvom a kliknite na Zmazať zdroje.

Poznámka: Svoje zdroje nájdete v GMSC Warehouse\Symbology\YourProjectName
Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Symbológia

Nová symbológia

Po tomto kroku sa otvorí nové okno, kde si môžete vybrať medzi Z Editora alebo Nahrať.

New library2SK.PNG


Z editora:

Výber Z editora umožňuje generovať vašu vlastnú symbológiu cez Editor štýlu symbolov (Symbol Style Editor). Vložte nasledujúce informácie:

 • Knižnica: Knižnica, ktorú ste vybrali. Nemôže byť zmenená v tomto bode.
 • Názov: Popisné meno pre definíciu vášho štýlu/symbolu.
 • Typ Geometrie : Typ geometrie, pre ktorý bude symbol použitý. Nasledujúce typy môžu byť použité:
 • Line
 • Area
 • Geometry Collection
 • Raster
 • Text
 • Point
 • Dimensioning

Pred otvorením, polia Názov a Typ Geometrie sú povinné. Napríklad, ak zvolíte Line ako Typ Geometrie, editor vygeneruje preddefinovaný vzhľad pre líniu. Kliknutím na Načítať Editor otvoríte SymbolStyleEditor. Pre detailnejšie informácie, pozrite v sekcií Editor štýlu symbolov (Symbol Style Editor).

New fromeditorSK.PNGNahrať:

Voľba Nahrať umožňuje nahrať vašu symbológiu.

Poznámka: Súbor musí mať rozšírenie XML na úspešné načítanie symbológie.

Upload symbologySK.png

Vložte nasledujúce informácie:

 • Knižnica symbolov: Vyberte knižnicu z rozbaľovacieho menu.
 • Názov: Popisné meno pre definíciu vášho štýlu/symbolu.
 • Typ Geometrie
Typ geometrie, pre ktorý bude symbol použitý. Nasledujúce typy môžu byť použité:
 • Line
 • Area
 • Geometry Collection
 • Raster
 • Text
 • Point
 • Dimensioning
 • Symbológia: Prelistujte cez súbor s vašimi štýlmi symbolov. Iba vy máte právo pridať súbor SE (XML).

Kliknite Uložiť na uloženie definícií do vašej knižnice.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Alternatívna symbológia

Môžete definovať alternatívnu symbológiu pre každý symbol, ktorý je dostupný v knižnici. Za prvé, odškrtnite pole pred symbolom (máte možnosť zaškrtnúť len jedno pole naraz) a kliknite na Nová, inak dostanete chybové hlásenie.Alternative symbology1SK.png

Budete presmerovaný do menu s možnosťami, kde sa môžete rozhodnúť, či chcete vytvoriť symbológiu - Z Editora, alebo Nahrať správny súbor so symbológiou. Rozdiel medzi vytvorením novej symbológie a vytvorením novej alternatívnej symbológie je, že musíte definovať kategóriu. Môžete definovať pre každú knižnicu nekonečne veľa kategórií.Napríklad chcete povoliť používateľovi vidieť celý projekt vo farbách, ale obmedziť ho v tlačení iba čierno-bielo.

1. Nazvite vašu kategóriu napríklad BlackAndWhite a vytvorte korešpondujúci symbol. Urobíte to pre všetky konkrétne prvky, takže máte všetky prvky určené na tlač pre používateľa v čierno-bielej forme.

Alternative symbologySK.png

2. Teraz prepnite na Rozloženie pri Tlači, ak chcete editovať existujúcu, alebo ak chcete vytvoriť novú, kliknite na Nové rozloženie pri Tlači. V tabuľke Všeobecné v rozložení tlače je možné nastaviť kategóriu. Iba vložte názov kategórie vašej alternatívnej symbológie.

Poznámka: Názov kategórie pre alternatívnu kategóriu a názov kategórie rozvrhnutia tlače musí byť rovnaký.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Preddefinované štandardy knižníc

GeoMedia Smart Client začleňuje množstvo preddefinovaných štýlov knižníc. Tu je popis obsahu každej knižnice:

APA Land Based Classification Standards

Knižnica obsahuje štandardizované pozemné klasifikačné štýly definované American Planning Association (APA):

APA Land Based Classification Standards.png

Stiahnuť knižnicu tu: APA Land Based Classification StandardsPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Administrative Areas

Knižnica obsahuje nasledujúce menovky pre administratívne celky:

Administrative Areas.png

Stiahnuť knižnicu tu: Administrative AreasPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Boundaries and Surveys

Táto knižnica obsahuje štýly definujúce hraničné čiary, hraničné popisky a orientačné body:

Boundaries and Surveys.png

Stiahnuť knižnicu tu: Boundaries and SurveysPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Browser Friendly Colors

Táto knižnica obsahuje množstvo farebných štýlov pre areálové prvky:

Browser Friendly Colors1.png
Browser Friendly Colors2.png
Browser Friendly Colors3.png

Stiahnuť knižnicu tu: Browser Friendly ColorsPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Buildings and Cultural

Táto knižnica obsahuje štýly a popisy k budovám a kultúrnym prvkom:

Buildings and Cultural.png
Buildings and Cultural2.png


Stiahnuť knižnicu tu: Buildings and CulturalPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Cities Towns Villages

Táto knižnica obsahuje body a popisy pre mestá:

Cities Town Villages.png

Stiahnuť knižnicu tu: Cities Towns VillagesPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Coastal and Bathymetric

Knižnica obsahuje nasledujúce štýly prvkov:

Coastal and Bathymetric.png

Stiahnuť knižnicu tu: Coastal and BathymetricPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Drainage

Táto knižnica obsahuje nasledujúce štýly prvkov:

Drainage1.png
Drainage2.png

Stiahnuť knižnicu tu: DrainagePfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Geology

Knižnica obsahuje nasledujúce geologické štýly:

Geology1.png
Geology2.png
Geology3.png

Stiahnuť knižnicu tu: GeologyPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Home Land Security Incidents

Táto knižnica obsahuje štýly týkajúce sa incidentov U.S. Homeland Security:

HS Incidents.png

Stiahnuť knižnicu tu: Homeland Security IncidentsPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Home Land Security Natural Events

Táto knižnica obsahuje štýly týkajúce sa udalostí U.S. Homeland Security:

HS NaturalEvents.png

Stiahnuť knižnicu tu: Home Land Security Natural EventsPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Home Land Security Operations

Táto knižnica obsahuje štýly týkajúce sa operácií U.S. Homeland Security:

HS Operations.png

Stiahnuť knižnicu tu: Home Land Security OperationsPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Home Land Security Damage/Operational

HS Damage.png

Stiahnuť knižnicu tu: Home Land Security Damage OperationalPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Parametric Route Shields

Táto knižnica obsahuje nasledujúce štýly:

Parametric Route Shields.png

Stiahnuť knižnicu tu: Parametric Route ShieldsPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Public Works

Táto knižnica obsahuje štýly týkajúce sa verejných prác:

Public Works.png

Stiahnuť knižnicu tu: Public WorksPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Recreation

Táto knižnica obsahuje štýly pre rekreáciu:

Recreation1.png
Recreation2.png
Recreation3.png


Stiahnuť knižnicu tu: RecreationPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Roads and Railroads

Táto knižnica obsahuje štýly týkajúce sa dopravy:

Roads and Railroads1.png
Roads and Railroads2.png

Stiahnuť knižnicu tu: Roads and RailroadsPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Terrain and Surface

Táto knižnica obsahuje nasledujúce štýly prvkov:

Terrain and Surface.png

Stiahnuť knižnicu tu: Terrain and SurfacePfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Vegetation

Táto knižnica obsahuje nasledujúce štýly prvkov:

Vegetation.png

Stiahnuť knižnicu tu: VegetationPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

FSM do SVG

Smart Client obsahuje nástroj na prevedenie symbolov FSM do "čitateľného" SVG. Nástroj rozdelí GeoMedia SVG do separovaných súborov pre každý symbol, naškáluje SVG a odstráni niekoľko bugov zo súboru. Všetky SVG sú teraz čitateľné so štandardami nástrojov SVG, ako Inkscape a Firefox.

Stiahnuť nástroje tu: SvgScaler

Použitie:

- Export symbológie FSM do SVG použitím domácich nástrojov GeoMedia.

- Vykonanie SvgScaler.exe v príkazovom riadku:

 D:\Temp\test>SvgScaler.exe

- Definovať vstupný priečinok, kde môžete nájsť GeoMedia SVG.

Input Folder:
d:\temp\test\input

- Definovať výstupný priečinok:

Output Folder:
d:\temp\test\output

- Výber, či chcete priradiť mierky k štýlu:

Scale style [true|false]:
true

Po exporte môžete nájsť separované súbory SVG pre každý symbol definovaný v súbore FSM.
Jazyk: English  • Deutsch • slovenčina