Snapping (Vertex)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Prichytávanie Prichytávanie na medzibod Prichytávanie na prienik Prichytávanie na dotyčnicu Prichytávanie na kolmicu Prichytávanie na bod Prichytávanie na koncový bod Existujúci Detailné nastavenia prichytávania


Prichytávanie na bod (F9)

Nástroj Prichytávanie na bod Snap vertex icon.PNG vám umožňuje prichytiť sa na jeden bod prvku. Príkladom použitia by bolo odmeranie súradníc rohu budovy:

Prichytávanie na body bydovy Presné súradnice rohu budovy sú zakreslené v mape.
Measure point example1.png Measure point example2.png


Aby ste sa prichytili na bod, nadíďte myšou nad bod, dokým sa nezobrazí symbol Snap vertex symbol.png. V červenom krúžku sa zobrazí krížik, ktorý znamená, že zameriavate práve vybraný bod. Kliknutím vykonáte meranie.Jazyk: English  • slovenčina