Snapping (Use Existing Geometry)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Prichytávanie Prichytávanie na medzibod Prichytávanie na prienik Prichytávanie na dotyčnicu Prichytávanie na kolmicu Prichytávanie na bod Prichytávanie na koncový bod Existujúci Detailné nastavenia prichytávania


Existujúci (F11)

Nástroj Existujúci Snap exist.PNG v spojení s nastavením tolerancií prichytávania ku existujúcej geometrii použite pri tvorbe nových prvkov. Tento postup je vhodný, ak dva prvky zdieľajú celú, alebo časť svojej hranice. Takýmto postupom sa vyhnete redigitalizácii celej hranice. Môžete kliknúť na dva body na existujúcej línii a všetky body medzi týmito bodmi budú skopírované do nového prvku. Toto zaručuje čisté dáta bez medzier, alebo presahov. S použitím existujúcej geometrie môžete vždy digitalizovať len jeden prvok.

Toto video ukazuje použitie prichytávania k existujúcej geometrii v GeoMedia Smart Client.Jazyk: English  • slovenčina