Snapping (Tangent)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Prichytávanie Prichytávanie na medzibod Prichytávanie na prienik Prichytávanie na dotyčnicu Prichytávanie na kolmicu Prichytávanie na bod Prichytávanie na koncový bod Existujúci Detailné nastavenia prichytávania


Prichytávanie na dotyčnicu (F7)

Nástroj Dotyčnica Snap tagent icon.PNG vám umožňuje prichytávať sa k bodom dotyčnice ku kruhu, alebo k oblúku. Nasledujúca grafika znázorňuje spôsob prichytávania sa na dotyčnicu. Línia je nakreslená z bodu dotyčnice ku budove:

Prichytenia na bod dotyčnice. Dotyčnica je nakreslená ku budove.
Snap tangent example1.png Snap tangent example2.png


Aby ste prichytili dotyčnicu ku kruhovému prvku, presuňte kurzor myši blízko kruhu, dokým sa nezobrazí červený kruh a symbol Snap tangent symbol.png. Kliknutím začnete kresliť dotyčnicu.Jazyk: English  • slovenčina