Snapping (Perpendicular)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Prichytávanie Prichytávanie na medzibod Prichytávanie na prienik Prichytávanie na dotyčnicu Prichytávanie na kolmicu Prichytávanie na bod Prichytávanie na koncový bod Existujúci Detailné nastavenia prichytávania


Prichytávanie na kolmicu (F8)

Nástroj Ortogonálne Snap perpen icon.PNG vám umožňuje vytvoriť jednu líniu vzhľadom ku druhej tak, že línie sú ortogonálne (je medzi nimi pravý uhol). Nasledujúca grafika ukazuje príklad použitia nástroja ortogonálne. Úlohou je rozdeliť parcelu na dve, kde nová hranica musí byť ortogonálna ku spodnej hranici:

Prichytenie ku spodnej línii. Nová hranica je nakreslená ortogonálne ku spodnej línii.
Snap perpen example1.png Snap perpen example2.png


Aby ste sa prichytili ortogonálne ku spodnej línii, pohybujte kurzorom myši popri línii, dokým sa nezobrazí symbol Snap perpen symbol.png. Kliknutím dokončíte kreslenie ortogonálnej línie.Jazyk: English  • slovenčina