Snapping (Midpoint)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Prichytávanie Prichytávanie na medzibod Prichytávanie na prienik Prichytávanie na dotyčnicu Prichytávanie na kolmicu Prichytávanie na bod Prichytávanie na koncový bod Existujúci Detailné nastavenia prichytávania


Prichytávanie na medzibod (F5)

Nástroj Medzibod Snap midpoint icon.PNG vám umožňuje prichytávanie do stredu existujúceho líniového segmentu. Nasledujúca grafika demonštruje použitie prichytávania na medzibod. Cieľom je osadiť nový pozorovaný bod do stredu steny budovy:

Prichytenie na stredový bod línie. Nový bod bude automaticky umiestnený do stredu línie.
Snap midpoint example1.png Snap midpoint example2.png

Aby ste sa prichytili na medzibod línie, posúvajte kurzor myši smerom na stred línie, dokým sa nezobrazí červený kruh a symbol Snap midpoint symbol.png. Potom kliknite na líniu, čím vytvoríte želaný bod.Jazyk: English  • slovenčina