Snapping (Intersection)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Prichytávanie Prichytávanie na medzibod Prichytávanie na prienik Prichytávanie na dotyčnicu Prichytávanie na kolmicu Prichytávanie na bod Prichytávanie na koncový bod Existujúci Detailné nastavenia prichytávania


Prichytávanie na prienik (F6)

Nástroj Prienik Snap intersec icon.PNG vám umožňuje prichytávať sa na prienik dvoch, alebo viacerých segmentov línií. Nasledujúca grafika ukazuje použitie prichytávania sa na prienik. Cieľom je odmerať súradnice bodu, kde sa stretajú tri parcely:

Prichytávanie na prienik troch línií. Trieda merať bod bude umiestnená presne na priesečník.
Snap intersec example1.png Snap intersec example2.png


Aby ste mohli prichytiť bod na prienik troch línií, pohybujte kurzor myši k miestu prieniku, dokým sa nezobrazí červený krúžok a symbol Snap intersec symbol.png. Kliknutím vytvoríte požadovaný bod.Jazyk: English  • slovenčina