Snapping (Endpoint)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Prichytávanie Prichytávanie na medzibod Prichytávanie na prienik Prichytávanie na dotyčnicu Prichytávanie na kolmicu Prichytávanie na bod Prichytávanie na koncový bod Existujúci Detailné nastavenia prichytávania


Prichytávanie na koncový bod (F10)

Nástroj Prichytávanie sa na koncový bod Snap endpoint icon.PNG vám umožňuje prichytiť sa na koncový bod prvku. Príkladom použitia je odmeranie súradníc koncového bodu cesty:

Prichytenie na koncový bod cesty. Presné súradnice koncového bodu sú odmerané.
Snap endpoint example1.png Snap endpoint example2.png


Aby ste sa prichytili na koncový bod línie, presuňte kurzor blízko koncového bodu. Objaví sa symbol Snap endpoint symbol.png. Kliknutím dokončíte meranie.Jazyk: English  • slovenčina