Snapping (Detail Settings)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Prichytávanie Prichytávanie na medzibod Prichytávanie na prienik Prichytávanie na dotyčnicu Prichytávanie na kolmicu Prichytávanie na bod Prichytávanie na koncový bod Existujúci Detailné nastavenia prichytávania


Prehľad


Detailné nastavenia Snap DetailSettings.png ) vám umožňujú meniť nastavenia pridružené ku funkcionalite prichytávania:

Snapping nastavenia.pngPfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Tolerancia prichytávania

Tolerancia prichytávania pojednáva o vzdialenosti, v ktorej začne byť účinné. Túto hodnotu môžete meniť posúvaním bežca doľava, alebo doprava. Nasledujúci príklad ukazuje rozdiel medzi vysokou a nízkou toleranciou prichytávania:


Vysoká tolerancia prichytávania. Nízka tolerancia prichytávania.
Snap tolerance example1.png Snap tolerance example2.pngPfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Výber triedy prvkov

V detailných nastaveniach môžete taktiež vybrať, ku ktorým triedam prvkov je možné vykonávať prichytávanie. Aby sa zvýšila efektívnosť klienta, je možné vyhľadávať medzi všetkými triedami prvkov pomocou jedného slova, alebo jeho časti. Používateľ môže do poľa vpísať otel alebo aj menej písmen a ako výsledok sa zobrazia všetky triedy prvkov, ktoré v názve obsahujú zadaný reťazec. Triedy objektov, ktoré sú aktívne pre možnosti prichytávania sú vyznačené oranžovou farbou písma, zatiaľ čo neaktívne prvky pre prichytávanie sa zobrazujú modro. Aby ste nastavili ako aktívnu len jednu triedu objektov, kliknite na odpovedajúcu triedu prvkov a prichytávanie ku všetkým ostatným triedam prvkov bude deaktivované. Tak isto môžete nastaviť aj niekoľko aktívnych tried prvkov pre prichytávanie výberom pomocou klávesy ctrl + kliknutie myši.

Snapping filter.pngJazyk: English  • slovenčina