Snapping/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Nástroje na prichytávanie, ktoré sú umiestnené v pravom dolnom okraji používateľského rozhrania, vám umožňujú presne vytvárať, editovať, merať, alebo kótovať prvky pomocou prichytávania sa ku existujúcim vrcholom, stredovým bodom, koncovým bodom, priesečníkom a dotyčniciam.

Nasledujúca tabuľka udáva prehľad možností prichytávania sa:


Popis nástroja na prichytávanie
Snap midpoint icon.PNG Prichytávanie na medzibod (F5)
Snap intersec icon.PNG Prichytávanie na prienik (F6)
Snap tagent icon.PNG Prichytávanie na dotyčnicu (F7)
Snap perpen icon.PNG Prichytávanie na kolmicu (F8)
Snap vertex icon.PNG Prichytávanie na bod (F9)
Snap endpoint icon.PNG Prichytávanie na koncový bod (F10)
Snap exist.PNG Existujúci (F11)
Snap smartSnap icon.png Inteligentné prichytávanie (F12)
Snap DetailSettings.png Otvoriť detailné nastavenia prichytávania (Tolerancia prichytávania a výber tried prvkov)


Aby ste mohli používať funkcionalitu prichytávania, uistite sa, že sú zapnuté nasledovné nástroje.

Snap intersec icon.PNG Prichytávanie zapnuté
Snap intersec icon2.png Prichytávanie vypnuté

Kliknite na odpovedajúci nástroj, čím ho zapnete, alebo naopak.


Nasledujúce video demonštruje použitie prichytávania v GeoMedia Smart Client 2013:Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina