ShowFile/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Akcie automateExport browse browseInNativeBrowser browseWorkflow offlineBrowseWorkflow showFile openFileInEditor Session parametre

<br\> <br\>

Akcia showFile otvorí súbor.

Parameter Popis
activeFeatureRequired Nastaviteľné na true, alebo false ak akcia môže byť vykonaná iba v prípade, že je aktívny prvok definovaný v mape.
activeFeature Ak activeFeatureRequired je nastavený na true, definuje (jednoduché-) ID, alebo názov potrebného prvku.
minimumSelection Determines which minimum map selection the user needs for executing the action.
maximumSelection Determines which maximum map selection the user needs for executing the action.
filename Definuje cestu k súboru. UNC cesty sú platné.

<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina