Shortcuts/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Na optimalizáciu používania GeoMedia Smart Clienta slúžia skratky, ktoré sú uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Skratky
CTRL + MEDZERNÍK Ukončí proces nad aktuálnym objektom (Poznámková vrstva, Editácia, Meranie, a pod.)
CTRL + D Vráti späť posledný digitalizovaný vrchol
ALT + VĽAVO/VPRAVO/HORE/DOLE Posunie mapu
ALT + +/- Zmení mierku mapy
CTRL + L Ukáže súbor log
CTRL + F5 Znovu načíta projekt
F1 Ukáže pomocníka
F5-F12 Prichytávanie
CTRL + P TlačJazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina