Session parameter/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Akcie automateExport browse browseInNativeBrowser browseWorkflow offlineBrowseWorkflow showFile openFileInEditor Session parametre

<br\> <br\>

Nasledujúca tabuľka ukazuje dostupné možnosti pre parametre SESSION v definovanej url adrese.

Parameter Popis
ID={SESSION.ID} Osobné session ID.
SITE={SESSION.SITE} Názov stránky aktuálnej session.
PROJECT={SESSION.PROJECT} Názov projektu v aktuálnej session.
PROJECTID={SESSION.PROJECTID} ID projektu aktuálnej session
USER={SESSION.USER} Názov používateľa v aktuálnej session.
FEATURES={SESSION.FEATURES} Zoznam všetkých viditeľných prvkov (jednoduché ID) aktuálne viditeľných na mape, oddelených ",".
FEATURESINSCALE={SESSION.FEATURESINSCALE} Zoznam všetkých viditeľných prvkov (jednoduché ID) aktuálne viditeľných na mape a v mierke, oddelených ",".
ACTIVE={SESSION.ACTIVE} Jednoduché ID aktuálneho aktívneho prvku.
MAPBOUNDS={SESSION.MAPBOUNDS} Hranice mapy (vľavo, vpravo, hore, dole) oddelené ",".
MAPCENTER={SESSION.MAPCENTER} Stred mapy (centerX, centerY) oddelený ",".
SCALE={SESSION.SCALE} Mierka v mape.
MAPSELECTION={SESSION.MAPSELECTION} Zoznam všetkých ID objektov aktuálne vyznačených v mape, oddelených ",".
MAPHIGHLIGHT={SESSION.MAPHIGHLIGHT} Zoznam všetkých ID objektov aktuálne zvýraznených na mape, oddelených ",".
GRIDSELECTION={SESSION.GRIDSELECTION} Zoznam ID objektov aktuálne vyznačených vo výsledku vyhľadávania, oddelených ",".

<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina