Security (Group)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Bezpečnosť Požívatelia Role Skupiny

GeoMedia Smart Client poskytuje možnosť zoraďovať používateľov a/alebo role do skupín. V skupine môžete ukladať niekoľko rolí podľa tém, založených na koncepte oprávnení, zjednodušujúce obsluhovanie administrácie. Namiesto priraďovania každej role používateľovi, môžete pridať používateľa do skupiny, kde sú role uložené. Tak isto môžu byť používatelia zoradení v skupine tým istým štýlom ako role.
Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Nová Skupina

Použite možnosť Nová Skupina v sekcií Bezpečnosť na vytvorenie novej skupiny. Vyplňte názov do príslušného poľa a kliknite Uložiť.


Group newSK.png


Budete automaticky presmerovaný na formulár Editovať Skupinu, kde nakonfigurujete skupinu.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Editovať Skupinu

Po zvolení možnosti Skupiny sa zobrazí zoznam všetkých skupín, ktoré sú inicializované pre túto virtuálnu stránku. Zvoľte skupinu, ktorú chcete konfigurovať, dvojklikom na ňu.

Group ListviewSK.png


Budete presmerovaný na Editovať Skupinu. Zmeňte konfiguráciu skupiny v tomto formulári. Formulár je rozdelený na tri časti:

  • Všeobecné
  • Skupina/Role
  • Skupina/Používateľ

Skupina/Role a Skupina/Používateľ sú vyplnené automaticky s obsahom k nim odvolávajúcej sa témy.


Group EditSK.png


  • Na pridanie role alebo používateľa do skupiny, zvoľte prístup k individuálnej tabuľke a kliknite Potvrdiť.
  • Na odobranie role alebo používateľa zo skupiny, odznačte príslušnú tabuľku a kliknite Potvrdiť.Jazyk: English  • slovenčina