Queries (Feature Selection Tools)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Vyhľadávanie Vyhľadávanie so vstupom Vyhľadávanie so selekciou Kombinované vyhľadávanie Nástroje pre výber


Nástroje pre výber

Nástroje pre výber môžete nájsť na spodku panela Vyhľadávanie, ktorý sa nachádza na ľavej strane používateľského rozhrania:

Nastroje pre vyber.png

Nástroje vám umožňujú vyberať prvky z mapy, čo je veľmi dôležité pri vykonávaní vyhľadávania. Prvky môžu byť vyberané na základe ohraničenia pomocou geometrických útvarov ako polygóny, obdĺžniky, kružnice. Nasledujúca tabuľka popisuje nástroje pre výber:


Nástroj pre výber prvku
PointFence icon.png Označiť aktívne prvky bodovo
CircleFence icon.png Označiť prvky kruhom
LineFence icon.png Označiť prvky líniou
RectangularFence icon.png Označiť aktívne prvky obdĺžnikom
PolygonalFence icon.png Označiť aktívne prvky polygónom
Geometry fence.png Označiť aktívne prvky geometriou
SelectExtent icon.png Označiť aktívne prvky obsahu okna


Aby ste mohli vyberať prvky, musí byť daná trieda prvkov nastavená ako aktívna. Aby ste tak učinili, kliknite pravým tlačidlom myši a zvoľte možnosť Nastaviť ako aktívne.Jazyk: English  • slovenčina