Queries (Combined Search)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Vyhľadávanie Vyhľadávanie so vstupom Vyhľadávanie so selekciou Kombinované vyhľadávanie Nástroje pre výber


Kombinované vyhľadávanie

Panel Kombinované vyhľadávanie vám umožňuje vytvoriť vyhľadávanie, ktoré je kombináciou atribútového vyhľadávania a mapového výberu.

Kombinovave vyhladavanie.png

Jazyk: English  • slovenčina