Queries/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Vyhľadávanie vám umožňuje filtrovať objekty na základe atribútov, alebo polohy. Panel Vyhľadávanie, ktorý sa nachádza v ľavej hornej časti používateľského rozhrania (pod oknom menu), vám ponúka niekoľko funkcionalít, pomocou ktorých môžete vykonať výber:

Vyhladavanie panel.png


Možné vyhľadávanie
Vyhľadávanie so vstupom
Vyhľadávanie so selekciou
Kombinované vyhľadávanie
Nástroje pre výberPfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

FAQ

Nie je možné vybrať, alebo priblížiť sa na výsledky vyhľadávania

Detail:
Výsledok môjho vyhľadávania môžem vidieť v dátovom okne, ale nič sa nestane, ak chcem vybrať alebo nastaviť zoom na výsledok.

Riešenie: Prosím informujte svojho administrátora, že musí skontrolovať nasledujúci fakt:
Ak sú vaše dáta uložené v ORALCE, skontrolujte dátový typ v stĺpci ID. GeoMedia Smart Client Server nemôže správne pracovať s GeoMedia Smart Client samotným, ak dátový typ v stĺpci ID je napríklad, NUMBER(38,0) pretože to nie je platná Integer/Long hodnota. Zmeňte dátový typ na najvyššiu možnú hodnotu Long, ktorá je NUMBER(18,0).


Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina