Queries/cs

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search

Vyhledávání

Vyhledávání umožňuje filtrovat geografické objekty na základě atributů a prostorových vlastností. Panel Vyhledávání, který je umístěn v levém horním rohu uživatelského prostředí (pod oknem Menu) obsahuje mnoho funkcí pro vyhledávání:

GMSC-97-queries.png

<br\> <br\>

Vyhledávání s parametry

Panel Vyhledávání s parametry umožňuje vyhledávat na základě vlastností.


GMSC-98-query-I.png


Vyhledávání s parametry se skládá z těchto kroků:

1.) Aktivace příslušné třídy prvků.

Předpokladem pro použití vyhledávání v rámci třídy prvků je, že daná třída bude aktivní. Pro aktivaci třídy prvků klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou třídy prvků ve stromě legendy a vyberte Aktivovat.


2.) Zadání příslušných atributů a odpovídajících omezení.

Po aktivaci vybrané třídy prvků můžete vybrat, na základě kterého atributu bude vyhledávání provedeno a také požadované omezení:

GMSC-99-query-II.png

Vyberte atribut, podle kterého chcete vyhledávat (např. Název obce) a zadejte hodnoty omezení do odpovídajících polí. V tomto příkladu budou zobrazeny všechny obce, jejichž název začíná řetězcem Par.

Poznámka: Informace týkající se vyhledávání (např. které atributy mohou být vyhledávány) jsou uvedeny v GeoMedia Smart Client Administrator.


3.) Nastavení vyhledávání.

V panelu Nastavení můžete nastavit, zda výsledky vyhledávání mají být zobrazeny v novém okně nebo v okně stávajícím.

Pro zobrazení výsledků v novém okně zatrhněte nabídku Nová tabulka v panelu Nastavení:

GMSC-100-settings.png

Zbylé dvě nastavení (Rychlý výběr a Infomód) jsou určena pouze pro mapové vyhledávání.


4.) Vlastní vyhledávání a výsledky.

Po zadání atributů hledání a nastavení způsobu zobrazení výsledků můžete provést vlastní vyhledávání kliknutím na tlačítko GMSC-execute.png.


Výsledky vyhledávání se zobrazí v odpovídajícím okně a v mapě:

GMSC-101-results.png


Vyhledané objekty jsou zvýrazněny v mapě (v tomto případě v modré barvě). Atributy jsou zobrazeny v datovém okně pod mapou. Pokud datové okno již existuje, jsou výsledky zobrazena v novém okně, nebo v okně stávajícím, v závislosti na nastavení v panelu Nastavení.


Pokud byla zatrhnuta před vlastním vyhledáváním volba Nová tabulka (GMSC-100a-settings.png) budou výsledky zobrazeny v samostatném novém okně:

GMSC-102-newwin.png


Pokud před vlastním hledáním nebyla zatrhnuta volba Nová tabulka (GMSC-100b-settings.png) pokud bylo otevřeno pouze jediné datové okno, pak se výsledky přířadí do tohoto okna:

GMSC-103-win.png


Pokud bylo otevřeno více datových oken vyhledávání a volba Nová tabulka (GMSC-100b-settings.png) nebyla zatrhnuta, otevře se dialogové okno, ve kterém budete moci nastavit do kterého okna se výsledky mají přiřadit:

GMSC-104-whichquery.png

Vyberte požadované datové okno a potvrďte OK.

<br\> <br\>

Vyhledat a vybrat

Panel Vyhledat a vybrat umožňuje vyhledávat na základě prostorového výběru z mapy.

GMSC-105-searchsel.png

Vyhledávání Vyhledat a vybrat se skládá z těchto kroků:

1.) Aktivace příslušné třídy prvků..

Předpokladem pro použití vyhledávání v rámci třídy prvků je, že daná třída bude aktivní. Pro aktivaci třídy prvků klikněte pravým tlačítkem myši na vybranou třídy prvků ve stromě legendy a vyberte Aktivovat.


2.) Nastavení vyhledávání..

V panelu Nastavení můžete zadat vlastnosti vyhledávání:

GMSC-106-settings.png


Nabídka Rychlý výběr GMSC-106a-settings.png umožňuje následný výběr prvku. Pokud vyberete prvek pomocí Výběrového nástroje, otevře se okno Výběr třídy prvku, ve kterém můžete vybrat odpovídající třídu prvků.


GMSC-95-selection.png

Pro vice informací o Rychlém výběru vyhledejte kapitolu Nástroje vyhledávání.


Vybráním volby Infomód GMSC-106b-settings.png proběhne vyhledávání ihned po vybrání prvku.

Pokud je zatržena nabídka Nová tabulka GMSC-100a-settings.png výsledky vyhledávání budou zobrazeny v samostatném okně.


3.) Výběr prvku v mapě.

Vyberte prvek, který chcete vyhledat jednoduchým vybráním myší nebo pomocí funkcí Nástroje vyhledávání na panelu Vyhledávání. Pro více informací vyhledejte kapitolu Nástroje vyhledávání.

Vybrané prvky jsou v mapě zvýrazněny červeně:


GMSC-query-pick.png


4.) Vlastní vyhledávání a výsledky.

Po vybrání prvku můžete provést vlastní vyhledávání kliknutím na GMSC-execute.png. Pokud jste před vlastním vyhledáváním zatrhli Infomód GMSC-106b-settings.png bude tento krok přeskočen, vlastní vyhledávání bude provedeno ihned po vybrání prvku.

Výsledky hledání se zobrazí v odpovídajícím okně a v mapě:

GMSC-query-result.png


Vyhledané objekty jsou zvýrazněny v mapě (v tomto případě v modré barvě). Atributy jsou zobrazeny v datovém okně pod mapou. Pokud datové okno již existuje, jsou výsledky zobrazena v novém okně, nebo v okně stávajícím, v závislosti na nastavení v panelu Nastavení.


Pokud byla zatrhnuta před vlastním vyhledáváním volba Nová tabulka (GMSC-100a-settings.png) budou výsledky zobrazeny v samostaném novém okně:

GMSC-newwind-query.png

Pokud před vlastním hledáním nebyla zatrhnuta volba Nová tabulka (GMSC-100b-settings.png) a pokud bylo otevřeno pouze jediné datové okno, pak se výsledky přířadí do tohoto okna:

GMSC-query-addwin.png


Pokud bylo otevřeno vice datových oken vyhledávání a volba Nová tabulka (GMSC-100b-settings.png) nebyla zatrhnuta, otevře se dialogové okno, ve kterém budete moci nastavit, do kterého okna se výsledky mají přiřadit:

GMSC-104-whichquery.png

Vyberte požadované datové okno a potvrďte OK.

<br\> <br\>

Kombinované vyhledávání

Panel Kombinované vyhledávání umožňuje vyhledávat pomocí kombinace vlastností a prostorových omezení.

GMSC-113-combinedsearch.png

<br\> <br\>

Nástroje vyhledávání

Nástroje vyhledávání se nachází ve spodní části panelu Vyhledávání. Panel Vyhledávání zaujímá pravou část uživatelského prostředí:

GMSC-114-selectiontool.png

Tento nástroj usnadňuje vybírání prvků v mapě pro definování vlastního vyhledávání. Prvky mohou být vybírány na základě geometrických tvarů, jako jsou kruhy nebo polygony. Následující tabulka ukazuje dostupné funkce:

Nástroje vyhledávání

PointFence icon.png Výběr aktivních prvků bodem.
CircleFence icon.png Výběr aktivních prvků kruhovou ohradou.
LineFence icon.png Výběr aktivních prvků multičárou.
RectangularFence icon.png Výběr aktivních prvků pravoúhlou ohradou.
PolygonalFence icon.png Výběr aktivních prvků polygonální ohradou.
Geometry fence.png Výběr aktivních prvků geometrií
SelectExtent icon.png Výběr aktivních prvků mapovým výřezem.


Předpokladem pro použití tohoto nástroje při vlastním vyhledávání je aktivace vybrané třídy prvků. Pro aktivaci třídy prvku, klikněte pravým tlačítkem myši na vybraný prvek a vyberte Aktivovat.

<br\> <br\>

Výběr aktivních prvků bodem

Funkce Výběr aktivních prvků bodem PointFence icon.png umožňuje výběr daného prvku pomocí kliknutí na bod prvku. Můžete kliknout na libovolný bod prvku. Pro přesnost výběru bodu můžete využít Nástroj Přichycení (viz kapitola Přichycení)


PointFence example1.png


Pokud byla zaškrtnuta nabídka Rychlý výběr GMSC-106a-settings.png otevře se Výběrové okno, ve kterém můžete vybrat požadovanou třídu prvku. Okno obsahuje všechny přilehlé třídy prvků:

GMSC-x1.png

Vyberte požadovanou třídu prvku a potvrďte výběr tlačítkem OK.

Vybraná třída prvku bude následně zvýrazněna tmavě červenou barvou:

PointFence example2.png

<br\> <br\>

Výběr aktivních prvků kruhovou ohradou

Funkce Výběr aktivních prvků kruhovou ohradou CircleFence icon.png umožňuje výběr tříd prvků ležících uprostřed daného rádiusu.

Klikněte na libovolný bod v mapě, tento bod bude představovat střed oblasti. Táhnutím myši definujte požadovaný rádius a kliknutím potvrďte:


CircleFence example1.png


Pokud byla zaškrtnuta nabídka Rychlý výběrGMSC-106a-settings.png otevře se Výběrové okno, ve kterém můžete vybrat požadovanou třídu prvku. Okno obsahuje všechny přilehlé třídy prvků:

GMSC-x2.png

Vyberte požadovanou třídu prvku a potvrďte výběr tlačítkem OK.

Vybraná třída prvku bude následně zvýrazněna tmavě červenou barvou:

CircleFence example2.png

<br\> <br\>

Výběr aktivních prvků multičárou

Funkce Výběr aktivních prvků multičárou LineFence icon.png umožňuje výběr prvků podél multičáry.

Klikněte na libovolný bod v mapě, ve kterém chcete, aby multičára začínala. Táhnutím myši určete směr a velikost segmentu multičáry, kliknutím potvrďte druhý bod multičáry nebo dvojklikem definujte koncový bod multičáry:


LineFence example1.png


Pokud byla zaškrtnuta nabídka Rychlý výběr GMSC-106a-settings.png otevře se Výběrové okno, ve kterém můžete vybrat požadovanou třídu prvku. Okno obsahuje všechny přilehlé třídy prvků:

GMSC-x3.png

Vyberte požadovanou třídu prvku a potvrďte výběr tlačítkem OK.

Vybraná třída prvku bude následně zvýrazněna tmavě červenou barvou:

LineFence example2.png

<br\> <br\>

Výběr aktivních prvků pravoúhlou ohradou

Funkce Výběr aktivních prvků pravoúhlou ohradou RectangularFence icon.png umožňuje výběr prvku pomocí obdélníku (pravoúhlé ohrady).

Kliknutím vyberte počáteční rohový bod obdélníku a tažením určete rozsah obdélníku, kliknutím oblast potvrdíte.


RectangleFence example1.png


Pokud byla zaškrtnuta nabídka Rychlý výběr GMSC-106a-settings.png otevře se Výběrové okno, ve kterém můžete vybrat požadovanou třídu prvku. Okno obsahuje všechny přilehlé třídy prvků:

GMSC-x4.png

Vyberte požadovanou třídu prvku a potvrďte výběr tlačítkem OK.

Vybraná třída prvku bude následně zvýrazněna tmavě červenou barvou:


RectangleFence example2.png

<br\> <br\>

Výběr aktivních prvků polygonální ohradou

Funkce Výběr aktivních prvků polygonální ohradou PolygonalFence icon.png umožňuje výběr prvku pomocí polygonální ohrady.

Kliknutím vyberte libovolný bod mapy, tento bod bude počátečním bodem polygonu. Tažením myši vyberte směr a velikost segmentu polygonu, kliknutím potvďte druhý bod polygonu. Postup opakujte až k poslednímu bodu polygonu, ten potvrďte dvojklikem.

Polygon example1.png


Pokud byla zaškrtnuta nabídka Rychlý výběr GMSC-106a-settings.png otevře se Výběrové okno, ve kterém můžete vybrat požadovanou třídu prvku. Okno obsahuje všechny přilehlé třídy prvků:

GMSC-x5.png


Vyberte požadovanou třídu prvku a potvrďte výběr tlačítkem OK.

Vybraná třída prvku bude následně zvýrazněna tmavě červenou barvou:

Polygon example2.png

<br\> <br\>

Výběr aktivních prvků geometrií

Funkce Výběr aktivních prvků geometrií Geometry fence.png umožňuje výběr prvků sousedicích s prvkem vybraným.

Vyberte aktivní prvek a poté klikněte na Geometry fence.png.

Query geometry.png

Pokud byla zaškrtnuta nabídka Rychlý výběr GMSC-106a-settings.png otevře se Výběrové okno, ve kterém můžete vybrat požadovanou třídu prvku. Okno obsahuje všechny přilehlé třídy prvků:

GMSC-x6.png

Vyberte požadovanou třídu prvku a klikněte na OK. V tomto příkladu GeoMedia SmartClient zobrazí všechny parcely sousedící s vybraným blokem.

Vybraná třída prvku bude následně zvýrazněna tmavě červenou barvou:


Query geometry result.png


<br\> <br\>

Výběr aktivních prvků mapovým výřezem

Funkce Výběr aktivních prvků mapovým výřezem SelectExtent icon.png umožňuje vybrat všechny aktivní prvky v daném mapovém výřezu.


<br\> <br\>

FAQ

Nelze vybrat výsledky vyhledávání.

Detail:
Výsledky vyhledávání jsou zobrazeny v datovém okně, ale nelze je vybrat ani z datového okna ani z mapy.


Řešení: Kontaktujte administrátora aby zkontroloval následující: Pokud jsou data uložena v systému ORACLE zkontrolovat datový typ ID column, GeoMedia Smart Client Server nespolupracuje s GeoMedia Smart Client pokud je napříkald ID column je ve formátu NUMBER(38,0) protože se nejedná o platnou hodnotu Integer/Long. Změňte datový typ na njevyšší možnou hodnotu Long (NUMBER(18,0)).Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina