Publisher/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlačiPublisher je používaný na predvýrobu mapových dát z individuálnych tried prvkov. Dáta budú uložené v komprimovaných súboroch na serveri. Publisher vytvára tieto dlaždice. Ak klient nájde uložené dáta pre konkrétny mapový rozmer na serveri, načíta potrebné dlaždice zo servera a použije tieto dáta na vytvorenie mapového pohľadu. Avšak klient požaduje dlaždice iba zo serveru. Ak dlaždice nie sú práve na lokálnom cache alebo serveri, ponúkne nové. Táto metóda vedie k excelentnému výkonu načítavania pre hociktorý mapový pohľad.Poznámka: Publikovanie môže byť spravené pre triedu prvkov s načítavacím typom nastaveným na Cache alebo CacheOnDemand. Taktiež prvky musia byť v legende. Ako zmeniť načítavač prvkov pozrite sem a ako pridať prvky do legendy pozrite sem.


Dostupné ponuky
Publikácia
Publikačné úlohy
Jazyk: English  • Deutsch • slovenčina