Publish Orders/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Cache Publikácia Publikačné úlohy


Nová publikácia

Na publikovanie mapových dát v špecifickom výstupnom formáte musíte nastaviť pracovné alebo publikačné príkazy. Tie budú automaticky vykonané službou Smart Client Publisher.

Na nastavenie novej publikácie následujte tieto inštrukcie:

1. Kliknite Nová publikácia v sekcií Cache a vyznačte projekt, z ktorého chcete vypublikovať vrstvu.

Project selectionSK.PNG

2. V položke Nastavenie publikovania je možné nastaviť vaše nastavenia: vložte meno pre publikačný príkaz a vyznačte jeden alebo viac prvkov, ktoré chcete publikovať raz alebo neskôr aj častejšie.

PublishOrdersettingsSK.png

3. Kliknite Uložiť na začatie publikačného procesu.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Úprava novej publikácie

Kliknite Zoznam Publikovanej Cache v sekcií Cache na zoznam všetkých bežiacich, ukončených a budúcich príkazov. Publish orders postupuje postupne. Všetky príkazy začnú prípravnou fázou, to znamená, že ak nie je žiadny práve bežiaci príkaz, zadaný príkaz začne okamžite. Avšak ak práve prebieha nejaký proces, príkaz bude daný do poradia a bude čakať, kým sa ukončia predošlé procesy.

Zoznam obsahuje aktuálny stav všetkých publikačných procesov. Pracovný stav môže byť niektorý z nasledujúcich:

Stav(y)
Stav Popis
New Publikačný proces bol pridaný do poradia.
Running... Publikačný proces práve prebieha.
Finished Publikačný proces bol úspešne ukončený.
Error Publikačný postup vykazuje chybu. Skontrolujte log na serveri (INSTALLDIR\Tileservice\Log).
Stopped Publikačný proces bol zastavený. Proces bol prerušený manuálne používateľom. Toto môžete spraviť kliknutím na REVOKE.
Finished with Errors Publikačný proces bol ukončený nesprávne. Skontrolujte log na serveri (INSTALLDIR\Tileservice\Log).
Unexpected Stop Niektoré dlaždice boli spracované, ale celý publikačný proces nie je ešte kompletný. Toto sa môže stať kvôli odpojeniu z databázy počas publikačného procesu.Publish ordersSK.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Zoznam príkazov

Každý príkaz ukazuje svoje špecifické nastavenia s nasledujúcimi vlastnosťami:

Atribút Popis
Názov Názov príkazu, ktorý ste nastavili vytvorením publikačného procesu v sekcií Nová publikácia.
Vlastník Používateľ, ktorý definoval príkaz.
Počet prvkov Počet tried prvkov, ktoré majú byt publikované.
Začiatok publikovania Čas kedy bol spustený proces.
Ukončenie publikovania Čas kedy bol proces ukončený.
Status Pozrite vyššie uvedené informácie.
Spracovaných dlaždíc Počet dlaždíc, ktoré začali byť kompletne spracované.
Všetky dlaždice Počet dlaždíc, ktoré by mali byť publikované.
Actions Zmazať, zastaviť, alebo reštartovať publikačný príkaz.Ak je zoznam príliš dlhý, môžete použiť možnosti filtrovania na hľadanie konkrétnych príkazov. Vyhľadávacie parametre sú popísané vyššie.

Filter OrdersSK.pngPfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Detailný prehľad

Ak kliknete na niektorý príkaz v zozname, dostanete detailnejší prehľad o publikačných nastaveniach. Táto ponuka je rozdelená do dvoch sekcií:

  • Všetky detaily vlastností jednotlivých príkazov, rovnako ako je popísané vo vyššie uvedenej tabuľke
  • Prvky, ktoré boli pridané do publikačného príkazu a orámovanie, ktoré má byť použité

Publishorders detailviewSK.png


Kliknite Zmazať na vymazanie publikačného príkazu zo zoznamu. Kliknite Publikovať znovu na začatie publikačného príkazu odznova.Jazyk: English  • slovenčina