Publish Jobs/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Cache Publikácia Publikačné úlohy

Nová publikačná úloha

Vykonaním nasledujúcich krokov nastavíte publikačný postup na pravidelné opakovanie:

1. Vyznačte projekt, pre ktorý chcete vypublikovať vrstvu.

Project selectionSK.PNG


2. V ponuke Nastavenie Úlohy je možné pripraviť nastavenia: vložte popisný názov pre publikačný postup a zvoľte jednu alebo viac vrstiev, ktoré chcete pravidelne publikovať.

Publish orders detailviewSK.png


3. Definujte čas začiatku v platnom formáte časovej značky. Vyznačte dátum z ponuky kalendára.

Date jobSK.png4. Vyznačte čas z časovej ponuky.

Time jobSK.png


5. Nastavte interval medzi spusteniami úlohy. Hodnota musí byť definovaná v hodinách (napríklad 0.5 pre pol hodinu).Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Modifikovanie publikačnej úlohy

Všetky definované publikačné úlohy môžu byť prístupné cez Publikačné úlohy v ponuke Cache.

Publishedjobs listviewSK.png


Zoznam ponúka nasledujúce informácie o každej úlohe:

informácie o úlohe
Zoznam polí Popis
Názov Názov úlohy, ktorý špecifikujete pri definovaní publikačnej úlohy.
Začiatok publikovania Deň a hodina prvého štartu úlohy.
Interval Interval v hodinách, odkedy úloha prebehne znova.Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Editovanie úlohy

Po vložení zápisu do zoznamu, budete presmerovaný na detailný náhľad. Tam je umožnené editovať názov úlohy, zvolené prvky, čas a interval pre úlohu.


Publish orders detailviewSK.pngJazyk: English  • slovenčina