Printing/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Záložka Tlač v okne menu obsahuje príkazy, ktoré umožňujú vytlačiť mapové výrezy a vytvárať screenshoty mapových výrezov. Záložka obsahuje tieto tri príkazy:

Popis príkazov tlače
Printsettings icon.png Otvorí dialóg tlačových nastavení
Snapshot icon.png Snapshot bez mierky
Snapshot scale icon.png Snapshop zahrňujúci mierku


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Tlač mapového výrezu

Príkaz Tlač Printsettings icon.png vám umožňuje vytlačiť presný mapový výrez. Priblížte sa na požadovaný výrez a kliknite na Printsettings icon.png, čím otvoríte dialógové okno Nastavenia tlače:

Nastavenia tlace.png

Zelená plocha na pozadí okna Nastavenie tlače indikuje rozsah mapového výrezu. môžete zväčšiť alebo zmenšiť plochu mapového výrezu pomocou zmeny hodnoty v textovom boxe Mierka 1:.

Tlačidlo Nastavenia tlace tlacidlo.png vám umožňuje nastaviť základné nastavenia tlače, zatiaľ čo tlačidlo Nastavenia strany.png vám umožňuje upraviť nastavenia strany.

V paneli Atribúty tlačového rozloženia môžete špecifikovať titulok strany, podnadpis a informatívne údaje.

V paneli Povolené akcie môžete použiť existujúce nastavenia tlače pomocou tlačidla Tlac otvorit.png.

Taktiež môžete uložiť aktuálne nastavenia pomocou tlačidla Tlac ulozit.png.


Predtým ako pristúpite k tlači, si môžete pozrieť náhľad pomocou tlačidla Tlac nahlad.png:

Nahlad tlace.png


Po tom, ako ste špecifikovali všetky nastavenia a ste spokojný s náhľadom, môžete vykonať tlač kliknutím na tlačidlo Tlac tlac.png.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Tvorba Snapshot-ov

Máte k dispozícii dva príkazy Tlač, pomocou ktorých môžete vytvoriť Snapshot. Pomocou Snapshot icon.png môžete vytvoriť snapshot bez mierky, zatiaľ čo Snapshot scale icon.png vytvorí snapshot, kde je zahrnutá aj mierka:

Snapshot bez mierky Snapshot s mierkou (ľavý horný roh)
Snapshot noscale.png Snapshot withscale.png


Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina