Print Values (Logo)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Editovať Rozloženie pri Tlači Všeobecné Formát Projektové pohľady Hodnoty tlače
Hodnoty tlače SQL Placeholder Logo

<br\> <br\>

LayoutEditor PrintValues2SK.png <br\> Print Layout Select ResourceSK.png

Príklad ukazuje, ako nastaviť logo pri print value.


Blue.pngObrázok musí byť stiahnutý cez Zdroje. Ako dostať nové zdroje, pozrite Zdroje.


<br\> <br\>

Blue.pngAk definujete sql placeholder pre INFOTEXT, napríklad na jeden projekt, potom Priradená hodnota zostane stále rovnaká, ak dostanete print value INFOTEXT.


<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina