Overview Client/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Intergraph® GeoMedia® Smart Client je aplikácia s pokročilou funkcionalitou postavená na Java riešení, slúžiaca na centralizovanú správu dát a pracovných postupov naprieč celou organizáciou.

Geomedia Smart client UI.jpg


Tradičné geografické informačné systémy (GIS) sú vhodné pre projekty a oddelenia, na ktorých pracujú GIS experti. Problém ale nastáva v multidisciplinárnych prostrediach, ktoré prinášajú správu komplexných údajov, ktoré väčšina konvenčných produktov nedokáže spracovať bez rozsiahlych nadstavbových úprav. Často v nich chýba centralizovaná správa údajov a používateľských rolí, potrebných pre prácu vo veľkých organizáciách.

GeoMedia Smart Client spĺňa požiadavky multidisciplinárnych prostredí a zabezpečuje správu viac ako 25000 používateľov pre široké spektrum oblastí od národnej, regionálnej a mestskej samosprávy, ako aj správy infraštruktúry, katastra a verejnej bezpečnosti. Smart Client poskytuje platformu navrhnutú na podporu veľkého množstva používateľov, ktorí nedokážu pracovať s desktopovými softvérmi GIS. Tie sú predovšetkým určené pre expertných používateľov, ktorí vyžadujú pokročilú priestorovú funkcionalitu, ktorú nevedia zabezpečiť Web-map nástroje. Geomedia Smart Client zabezpečuje túto funkcionalitu vďaka kombinácií týchto možnosti:

  • Používateľská prívetivosť a jednoduchá administrácia
  • Pokročilá priestorová funkcionalita konvenčných desktopových produktov
  • Manažment údajov a používateľov zameraný na multidisciplinárne organizácie


Čo je Smart Client?

Smart Client aplikácia je vytvorená s použitím rôznych technológií. Klient používa na komunikáciu webové protokoly a štandardy (HTTP a SOAP), ale je zároveň úplne samostatný a nezávislý na webových prehliadačoch. Smart Client zabezpečuje:

  • Doručenie aplikácie cez HTTP spojenie
  • Spustenie bez nutnosti inštalácie
  • Automatická aktualizácia bez nutnosti interakcie používateľa
  • Vzhľad a dojem desktopovej aplikácie


SmartClient General sk.png

Obrázok 2 zobrazuje možnosti Smart Clienta poskytnúť pokročilú priestorovú funkcionalitu veľkému počtu používateľov bez znalostí GIS.


Smart Client nenahrádza desktopové ani webové riešenia, ale vyplňuje medzeru a tak vytvára spojenie funkcionality týchto dvoch riešení a poskytuje ju naprieč celou organizáciou.


Pokročilá priestorová funkcionalita

Priestorová funkcionalita Smart Clienta zahŕňa pokročilé funkcie ako tvorbu a editáciu vektorových (s pomocou prichytávania, konštrukčných pomôcok a kótovania) a atribútových údajov, poznámkovú vrstvu, analýzy a veľkoformátovú mierkovú tlač.


Kótovanie
Tvorba údajov s funkcionalitou prichytávania
Priestorové a atribútové dopyty
Dimensioning1.PNG Redlining snapping1.PNG Feature Selection1.PNG


Logika pracovných postupov

Jadrom GeoMedia Smart Client je vysoká možnosť konfigurácie práv a nástroj pre tvorbu pracovných postupov, ktorý umožňuje spoločnostiam implementovať rôzne pracovné postupy, prístupové práva k úrovniam prvkov, kontrolu dát a integráciu na iné systémy. Vďaka jednoduchému užívateľskému rozhraniu a schopnosti viesť používateľa prostredníctvom úloh a pracovných postupov znižuje Geomedia Smart Client potrebu zaškolenia a zvyšuje produktivitu a kvalitu údajov. Koordinovaný prístup, dátové modely a pracovné postupy zvyšujú zdieľanie informácií a ich opätovné použitie. Toto znižuje mieru neefektívnosti, chýb a rizík vyskytujúcich sa pri práci s vlastnými dátami.


Jednoduché rozšírenie a správa

Použitie technológie Smart Client od spoločnosti Intergraph prináša silu použitia desktopových aplikácií bez problémov spojených s ich zavedením. Smart Client je založený na technológii Java, ktorá umožňuje auto-konfiguráciu a aktualizáciu. Tak vzniká platforma s vysokým výkonom kompatibilným s väčšinou operačných systémov (Windows®, LINUX, Mac a ďalších) bez závislosti na produktoch tretích strán, alebo od administratívnych požiadaviek spojených s nastavením internetových prehliadačov a systému. Komunikácia medzi GeoMedia Smart Client a aplikačným serverom je založená výlučne na použití webových služieb, pričom používa Simple Object Access Protocol (SOAP).


Caching

Použitie caching-u na rastrové a vektorové dáta umožňuje vybrané grafické dáta (napríklad ortofotky a územné plány) cacheovať na strane servera, LAN alebo klienta. Následne môžete tieto dáta načítať priamo z cache, zo servera alebo siete.

CACHING SK.jpg


Toto znižuje čas potrebný na načítanie a zároveň to znižuje objem dát prenesených zo servera na minimum. Cache na strane klienta sa udržujú aktuálne pomocou použitia časovej značky, tento proces je plne automatizovaný a nevyžaduje si žiadny užívateľský zásah.


Jazyk: English  • slovenčina