Modify PrintLayout (Projectview)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Editovať Rozloženie pri Tlači Všeobecné Formát Projektové pohľady Hodnoty tlače

<br\> <br\>

Výber rozložení tlače do projektového pohľadu, vymedzí rozloženie iba pre tento špecifický náhľad.

Kliknite Potvrdiť pre pripojenie rozloženia do pohľadu(ov).

<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina