Modify PrintLayout (Print Values)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Editovať Rozloženie pri Tlači Všeobecné Formát Projektové pohľady Hodnoty tlače

<br\> <br\> V Geomedia Smart Client, Hodnoty tlače môžu byť nastavené pre dynamickú úpravu hodnôt v rozloženiach tlače. Z toho dôvodu, vyvorený súbor rozloženia môže byť použitý v niekoľkých projektoch, ale má rozličné hodnoty, ktoré sú nastavené premennou (printkey). Print keys sú definované v Editore Rozloženia pri Tlači počas dizajnovania súboru rozloženia tlače. Administrátor ich číta zo súboru rozloženia tlače a vypĺňa zoznam automaticky:

Printlayout PrintkeySK.png


Sú dve možnosti pre použitie týchto print keys.

1. Môžete vložiť konštantnú hodnotu. Tieto hodnoty sú fixné, ako je uvedené v každej projektovej tlači.

2. Použite dynamickú hodnotu nastavením sql reťazca. Tu uložené hodnoty v databáze budú nastavené na generovanie tlače v klientovi. Navyše pevne zadané premenné umožňujú dynamický obsah, takže hodnoty môžu byť dopytované vlastnosťami projektu:

  • Nastavte reťazec SQL a premenné, ak je potreba.
  • Nastavte pripojenie k zdroju dát.
Možné hodnoty tlače
SQL Placeholder
Logo

<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina