Modify PrintLayout (Mediasize)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Editovať Rozloženie pri Tlači Všeobecné Formát Projektové pohľady Hodnoty tlače

<br\> <br\>

GeoMedia Smart Client vyžaduje informáciu, pre akú veľkosť papiera je rozloženie tlače nastavené. Teda musíte nastaviť formát papieru v položke Formát. Uvedomte si, že aspoň niektorý formát je potrebné vyznačiť. Ak nie je vyznačený žiadny formát, nemôže byť použitý v klientovi.

Na editovanie formátu papiera, vyznačte ten, korý potrebujete a stlačte Editquery.png.

Printlayout MediasizeSK.png


Ak potrebujete paprierový formát v inej veľkosti, ako sú preddefinované normou DIN, môžete konfigurovať nový:

Na definovanie nového formátu, kliknite Pridať a veľkosť papiera. Je možné špecifikovať veľkosť rozdielnu od normy DIN. Z toho dôvodu skontrolujte veľkosť papiera, v ktorej je definovaný Váš .rpil súbor.


Blue.pngHodnoty pre Šírka a Výška sú v centimetroch.


MediasizeSK.png

<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina