Launching GeoMedia Smart Client/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad postupností operácií

Postupnosť operácií v GeoMedia Smart Client môže byť definovaná nasledovne:

Session Sequence sk.png


Ako prvé, musíte spustiť aplikáciu GeoMedia Smart Client. V priebehu spustenia budú potrebné komponenty nainštalované, alebo aktualizované cez Internet. Po úspešnom spustení aplikácie, buď pokračujete priamo na konkrétnom projekte, alebo ste vyzvaný ku prihláseniu sa do intranetu a výberu, či chcete načítať štandardnú konfiguráciu, alebo konkrétny mapový výrez a obsah pomocou záložiek. Tieto možnosti sú nakonfigurované konkrétne pre používateľa.

GeoMedia Smart Client načíta všetky potrebné dáta a zobrazí grafické užívateľské rozhranie. Toto pozostáva z mapového okna a rôznych ďalších elementov slúžiacich na navigáciu, vyhľadávanie, meranie, kótovanie a podobne.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Spustenie aplikácie

GeoMedia Smart Client je aplikácia založená na Java, ktorá beží na strane klienta v samostatnom okne. Podporuje aj online, aj offline funkcionalitu:

  • Online: Znamená, že je založené internetové spojenie s aplikačným serverom, cez ktoré sú vymieňané potrebné dáta. Samotná aplikácia je stiahnutá cez internet, vo formáte JNLP (Java Network Launching Protocol) súboru. Ten predstavuje XML dokument obsahujúci požadované GeoMedia Smart Client komponenty, aktuálne číslo verzie a rôzne nastavenia, napríklad pre prihlásenie používateľa, výber projektu a záložiek. JNLP súbory sa vytvárajú a spravujú konkrétne pre používateľa. Po stiahnutí súboru a jeho spustení, sa aplikácia automaticky nainštaluje do klientského počítača.
  • Offline: Znamená, že GeoMedia Smart Client taktiež pracuje v prípade problematického prístupu k internetovému pripojeniu. Offline mód ponúka obmedzenú funkcionalitu, ako napríklad navigáciu, vykonávanie meraní, kótovanie alebo tlač.

Aby ste spustili GeoMedia Smart Client, zadajte zodpovedajúcu HTTP adresu, ktorú ste obdržali do Vášho internetového prehliadača (napríklad Internet Explorer alebo Mozilla Firefox). Java aplikácia sa potom automaticky stiahne a nainštaluje do Vášho počítača. V prípade, že sa tak už stalo, aplikácia sa spustí.

Nasledujúci príklad ukazuje proces spustenia aplikácie:

1. Zadajte HTTP adresu do Vášho internetového prehliadača:

ApplicationStart1.PNG


2. Aplikácia sa automaticky stiahne a nainštaluje do Vášho počítača.


3. GeoMedia Smart Client sa spustí.

ApplicationStart3.PNG


Po spustení aplikácie nasleduje prihlásenie používateľa.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Overenie používateľa

Po spustení aplikácie GeoMedia Smart Client sa založí internetové spojenie s aplikačným serverom, aby sa získali dáta spojené s projektom. V tomto bode je potrebné prihlásiť sa. Prihlasovací formulár by mal obsahovať nasledovné polia, alebo výberové polia špecifické pre používateľa, zodpovedajúce prednastaveniu definovanému v JNLP súbore:

  • Používateľ: Meno GeoMedia Smart Client používateľa
  • Heslo: Heslo pre GeoMedia Smart Client používateľa
  • Server: Názov GeoMedia Smart Client servera (virtuálnej stránky)


V nasledujúcom príklade sú ukázané tri možné prihlasovacie scenáre:

1. Používateľ & Heslo

V zvyčajnom prípade sa prihlásite pomocou svojho používateľského mena a hesla a kliknete na tlačidlo OK alebo Zrušiť v prípade, ak si želáte ukončiť proces.

UserLog1sk.png


2. Používateľ & Heslo & Server

Ak máte prístup ku niekoľkým GeoMedia Smart Client serverom (virtuálnym stránkam), potrebujete zvoliť aj server.


3. Iba Heslo

Napríklad v prípade skúšobného projektu môže byť užitočné zadávať iba heslo, kedy meno používateľa a server budú nastavené na permanentnú hodnotu. V tomto prípade je box Používateľ sivý.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Výber projektu

Ak je na výber možných niekoľko GeoMedia Smart Client projektov, zobrazí sa nasledovné dialógové okno:

ProjectSelection.png


Kliknite na zvolený projekt, aby ste ho označili a potom potvrdte tlačidlom OK.

Ak máte priradený len jeden projekt, toto dialógové okno sa Vám nezobrazí.


Poznámka: Používateľské oprávnenia na prístup ku GeoMedia Smart Client projektom sú špecifikované v GeoMedia Smart Client Administrátorovi.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

FAQ

javafx-windows-i586__Vlatest.exe is not a valid Win32 application. Detail: Aplikácia nemôže byť stiahnutá/spustená, pretože nastala nasledujúca chyba: javafx-windows-i586__Vlatest.exe nie je platná Win32 aplikácia.
JavaFx Installation Error.png


Riešenie:

Táto chyba je známa pri postupe automatickej inštalácie JavaFX od verzie Java SE 7u4. [pozri: http://mail.openjdk.java.net/pipermail/openjfx-dev/2012-April/001564.html]. Riešením problému je samostatné stiahnutie a inštalácia JavaFX Runtime. Vhodný Runtime pre Váš operačný systém môžete nájsť na http://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/downloads/index.html - JavaFX 2.1 for JDK 6 users.Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina