Launching GeoMedia Smart Client/cs

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search

Spuštění GeoMedia Smart Client

Přehled posloupnosti operací

Posloupnost operací v GeoMedia Smart Client může být definována takto:

GMSC-05.png

Nejprve je nutné spustit aplikaci GeoMedia Smart Client. V průběhu vlastního spuštění dojde k doinstalování potřebných komponent a aktualizací z internetu. Po úspěšném spuštění aplikace můžete pokračovat na konkrétní projekt nebo budete vyzváni k přihlášení do intranetu s možností určit, zda chcete načíst standartní konfiguraci nebo mapový výřez a obsah přes záložky.

Tyto volitelné dialogy jsou konfigurovatelné přímo pro uživatele. GeoMedia Smart Client načte všechny požadovaná data projektu a zobrazí grafické uživatelské rozhraní. To se skládá z mapového okna a různých komunikačních prvků pro navigaci, vyhledávání, měření, kótování atd.

Spuštění aplikace

GeoMedia Smart Client je aplikace založená na Java, která běží na daném klientském počítači v samostatném okně. Podporuje online i offline funkce:

  • Online: Znamená, že je navázáno spojení s aplikačním serverem přes internet, přes který jsou data přenášena. Vlastní aplikace je stažena také přes internet, ve formátu souboru JNLP (Java Network Launching Protocol). Jde o XML document obsahující informace o potřebných komponentech GeoMedia Smart Client a o aktuální verzi a nastaveních; např. Uživatelské jméno, vybraný projekt, záložky. Tyto JNLP soubory jsou vytvořeny a spravovány specificky pro vybraného uživatele. Po stažení souboru je soubor automaticky nainstalován na počítač uživatele.
  • Offline: Znamená, že aplikace GeoMedia Smart Client je v případě problému s internetovým připojením schopna pracovat také v offline režimu. Offline režim nabízí pouze omezenou funkčnost (navigace, měření, kótování nebo tisk)

Pro vlastní spuštění GeoMedia Smart Client zadejte odpovídající http adresu, která byla určena pro váš prohlížeč (např. Internet Explorer nebo Mozilla Firefox). Java aplikace bude automaticky stažena a nainstalaována na váš počítač. Pokud již byla aplikace nainstalována, dojde k jejímu spuštění. Následující příklad popisuje spuštění aplikace:

Krok 1: Zadejte HTTP cestu do vašeho prohlížeče:

ApplicationStart1.PNG

Krok 2: Aplikace bude stažena a nainstalována na váš počítač.

Step 3: GeoMedia Smart Client bude nainstalována a spuštěna.

ApplicationStart3.PNG

Po spuštění aplikace následuje přihlášení uživatele.

<br\> <br\>

Ověření uživatele

Po spuštění GeoMedia Smart Client je navázáno spojení s aplikačním servem pro získání odpovídajících projektových dat. V tomto okamžiku je nutné se přihlásit. Přihlašovací okno může v závislosti na nastavení v souboru JNLP obsahovat tyto pole nebo rozbalovací nabídky:

  • User: Jméno uživatele GeoMedia Smart Client
  • Password: Heslo uživatele GeoMedia Smart Client
  • Server: Název serveru GeoMedia Smart Client (virtuální stránky)

Následující příklady znázorňují 3 možné způsoby přihlášení:

1. User & Password

Přihlášení zadáním uživatelského jména a hesla do kolonek User a Password, kliknutím na OK popř. na Cancel pro zrušení přihlášení.

UserLog1.PNG

2. User & Password & Server

Pokud máte přístup na více GeoMedia Smart Client serverů (virtuálních stránek), je nutné vybrat i odpovídající server.

3. Password Only

Například v případě zkušebního projektu může být výhodné zadávat pouze heslo, uživatelské jméno a server budou nastaveny na trvalo. V tomto případě je pole User neaktivní (vyšedivělé).

Výběr projektu

Pokud je dostupných více GeoMedia Smart Client projektů objeví se následující výběrové okno:

ProjectSelection.png

Vyberte daný projekt ze seznamu a klikněte na OK.

Pokud je dostupný pouze jediný projekt, bude výběrové okno přeskočeno.

Poznámka: Uživatelská oprávnění týkající se přístupu do GeoMedia Smart Client jsou spravovány v GeoMedia Smart Client Administrator


Výběr záložek

GeoMedia Smart Client zobrazuje předdefinovaný výřez mapy s předdefinovaným obsahem ihned po spuštění aplikace. Můžete také nastavit vlastní konfiguraci mapy ve formě záložek. Pokud jsou již záložky definované, máte na výběr, zda spustit projekt ve standartním prostředí nebo v prostředí záložky. Pro spuštění ve standartním prostředí vyberte Start without bookmark. Pokud chcete spustit projekt s uživatelským nastaveným prostředím, vyberte danou záložku kliknutím (bude zvýrazněna modře a zobrazí se uložená nastavení) a klikněte na Start. Můžete také určit, které nastavení ze záložky chcete přebrat a to pouhým zaškrtnutím či odškrtnutím dané položky. Provedení těchto změn nevede k úpravě záložek, pouze zjednodušuje dočasné nastavení. Záložky ukládají nastavení pro mapový výřez (střed a měřítko) a obsah (neviditelné a viditelné třídy prvků, závislost měřítka, průsvitnost). Můžete je ukládat v průběhu práce nebo při uzavření GeoMedia Smart Client. Pro detailní informace o ukládání a nastavení záložek nalistujte kapitolu Záložky. Po vybrání daného projektu budou načteny odpovídající prvky.

FAQ

javafx-windows-i586__Vlatest.exe is not a valid Win32 application. Popis: Aplikace nemůže být stažena/spuštěna z důvodu následující chyby: javafx-windows-i586__Vlatest.exe is not a valid Win32 application.
JavaFx Installation Error.png


Řešení:

Tato chyba je známá vada automatické instalace aplikace JavaFX od Java SE 7u4. [viz: http://mail.openjdk.java.net/pipermail/openjfx-dev/2012-April/001564.html]. Pro odstranění tohoto problému musíte stáhnout a samostatně nainstalovat JavaFX Runtime. Odpovídající verzi Runtime pro váš operační systém naleznete na http://www.oracle.com/technetwork/java/javafx/downloads/index.html - JavaFX 2.1 for JDK 6 users.

Jazyk: English  • čeština • Deutsch • slovenčina