Graphic element (Text)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Grafické elementy Ohraničenie (Frame) Grafika (Graphic) Text Mapa (Map) Smerová ružica (Northarrow) Mapová mierka (Scalebar) Legenda (Legend)

<br\> <br\>

<br\> <br\>


Textový element umožňuje pridať menovky do Vášho layoutu. Textové elementy sú kódované vo formáte RTF.

Na pridanie textového elementu do layoutu, kliknite na ekement a následne ho preneste na príslušné miesto na stránke.

Taktiež môžte zmeniť vlastnosti každého textového elementu v okne s nastaveniami.

Tu je prehľad a popis vlastností:

Text - Atribúty

Nastavenie ohraničenia
Position [mm] Špecifikácia pozície elementu na stránke.
Left Horizontálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Top Vertikálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Width x Height [mm] Veľkosť ohraničenia.
Border [mm] Nastavenie prislúchajúce hraniciam ohraničenia.
Show border Sú hranice ohraničenia viditeľné? (Áno/Nie)
Dash array Vytvorenie prerušovanej línie. Parametre prerušovania sú oddelené čiarkou. (napríklad 5 10 15).
Dash offset Vzdialenosť medzi prerušovaniami.
Fill Má ohraničenie farebnú výplň? (Áno/Nie)
Linewidth Veľkosť línie ohraničenia. (Prednadstavene: 0.4)
Left Vzdialenosť naľavo od textového ohraničenia po text samotný. (Prednadstavene: 0)
Top Horná vzdialenosť od textového ohraničenia po text samotný. (Prednadstavene: 0)
Right Vzdialenosť napravo od textového ohraničenia po text samotný. (Prednadstavene: 0)
Bottom Spodná vzdialenosť od textového ohraničenia po text samotný. (Prednadstavene: 0)
Fill-Color Farebná výplň ohraničenia. (Prednadstavene: biela)
Color Farba línie. (Prednadstavene: čierna)
Text-Settings Priestor, do ktorého pôjde zobrazený text.


<br\> Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Zmena štýlu textu

Textové elementy sú kódované vo formáte RTF a preto ak chcete zmeniť napríklad veľkosť, alebo farbu textu, musíte napísať text v textovom editore, ktorý podporuje RTF (napríklad WordPad), editovať tam štýl a skopírovať ho do textového poľa Text-Settings v Print Layout Editor.Jazyk: English  • slovenčina