Graphic element (Scalebar)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Grafické elementy Ohraničenie (Frame) Grafika (Graphic) Text Mapa (Map) Smerová ružica (Northarrow) Mapová mierka (Scalebar) Legenda (Legend)

<br\> <br\>

<br\> <br\>

Mierkový element umožňuje pridať relevantné informácie o mierke na stránku. Na pridanie mierky do layoutu tlače, kliknite na element a potom ho presuňte na voľné miesto:

Scalebar Layout Example.png

Môžete zmeniť vlastnosti elementu v okne nastavení. <br\> <br\>

Mapová mierka (Scalebar) - Atribúty

Nastavenia mierky
Position [mm] Špecifikácia pozície elementu na stránke.
Left Horizontálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Top Vertikálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Width x Height [mm] Veľkosť legendy.
Border [mm] Nastavenia patriace okraju mierky.
Show border Je okraj mierky viditeľný? (Áno/Nie)
Dash array Vytvorí prerušovanú čiaru okraja. Parametre prerušovania sú oddelené čiarkou. (napríklad 5 10 15).
Dash offset Vzdialenosť medzi prerušovaniami.
Fill Má mierka farebnú výplň? (Áno/Nie)
Linewidth Veľkosť línie legendy. (Prednadstavene: 0.4)
Left Vzdialenosť naľavo od ohraničenia mierky po mierku samotnú. (Prednadstavene: 0)
Top Horná vzdialenosť od ohraničenia mierky po mierku samotnú. (Prednadstavene: 0)
Right Vzdialenosť napravo od ohraničenia mierky po mierku samotnú. (Prednadstavene: 0)
Bottom Spodná vzdialenosť od ohraničenia mierky po mierku samotnú. (Prednadstavene: 0)
Fill-Color Farebná výplň mierky. (Prednadstavene: biela)
Color Farba línie. (Prednadstavene: čierna)
ScaleBar-Settings Nastavenia patriace popisu mierky.
Width [mm] Šírka mierkového poľa. (Default: 13)
Height [mm] Výška mierkového poľa. (Default: 2)
Grandbar count Počet metrických sekcií v poli.
Text-Settings Nastavenia popisu mierky.
Font-Family Štýl písma.
Font-Size [pt] Veľkosť písma. (Prednadstavene: 10)Jazyk: English  • slovenčina