Graphic element (Northarrow)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Grafické elementy Ohraničenie (Frame) Grafika (Graphic) Text Mapa (Map) Smerová ružica (Northarrow) Mapová mierka (Scalebar) Legenda (Legend)

<br\> <br\>

<br\> <br\>

Smerová ružica (Northarrow) umožňuje pridať smerovú ružicu do mapy. Na pridanie, kliknite ľavým tlačidlom na element a presuňte ho na voľné miesto.

Northarrow example.png

Taktiež môžete zmeniť vlastnosti smerovej ružice v okne s nastaveniami.

<br\> <br\>

Smerová ružica - Atribúty

Nastavenia smerovej ružice
Position [mm] Špecifikácia pozície elementu na stránke.
Left Horizontálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Top Vertikálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Width x Height [mm] Veľkosť smerovej ružice.
Border [mm] Nastavenia patriace okraju smerovej ružice.
Show border Je okraj smerovej ružice viditeľný? (Áno/Nie)
Dash array Vytvorí prerušovanú čiaru okraja. Parametre prerušovania sú oddelené čiarkou. (napríklad 5 10 15).
Dash offset Vzdialenosť medzi prerušovaniami.
Fill Má ohraničenie farebnú výplň? (Áno/Nie)
Linewidth Veľkosť línie ohraničenia. (Prednadstavene: 0.4)
Left Vzdialenosť naľavo od ohraničenia ružice po ružicu samotnú. (Prednadstavene: 0)
Top Horná vzdialenosť od ohraničenia ružice po ružicu samotnú. (Prednadstavene: 0)
Right Vzdialenosť napravo od ohraničenia ružice po ružicu samotnú. (Prednadstavene: 0)
Bottom Spodná vzdialenosť od ohraničenia ružice po ružicu samotnú. (Prednadstavene: 0)
Fill-Color Farebná výplň smerovej ružice. (Prednadstavene: biela)
Color Farba línie. (Prednadstavene: čierna)
Northarrow-Settings Voliteľne: Placeholder pre zdroj obrázku s ružicou
Syntax: CUSTOM.PLACEHOLDERNAME 


<br\> Pfeil new.png To the top Pfeil new.png

Zmena grafiky smerovej ružice

V prípade, že chcete spraviť Vašu vlastnú grafiku smerovej ružice, môžete tak spraviť definovaním placeholderu v textovom okne Image-Settings (Syntax: CUSTOM.PLACEHOLDERNAME). Princíp je taký istý ako príklad grafického elementu: GrafikaJazyk: English  • slovenčina