Graphic element (Map)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Grafické elementy Ohraničenie (Frame) Grafika (Graphic) Text Mapa (Map) Smerová ružica (Northarrow) Mapová mierka (Scalebar) Legenda (Legend)

<br\> <br\>

<br\> <br\>


Mapový element reprezentuje centrálny element stránky layoutu a veľmi často zakrýva podstatnú časť stránky tlače.

Na pridanie mapového elementu do layoutu, kliknite na element a preneste ho na stránku. To add a map element to the layout, click on the element and then drag it on the white page. Nastavte rozsah elementu až kým bude pasovať do požadovaného ohraničenia:

Print Map Example1.png


Taktiež môžete zmeniť vlastnosti mapového elementu v okne s nastaveniami.


Mapa - Atribúty

Nastavenia ohraničenia
Position [mm] Špecifikácia pozície elementu na stránke.
Left Horizontálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Top Vertikálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Width x Height [mm] Veľkosť ohraničenia.
Border [mm] Nastavenie prislúchajúce hraniciam ohraničenia.
Show border Sú hranice ohraničenia viditeľné? (Áno/Nie)
Dash array Vytvorenie prerušovanej línie. Parametre prerušovania sú oddelené čiarkou. (napríklad 5 10 15).
Dash offset Vzdialenosť medzi prerušovaniami.
Fill Má ohraničenie farebnú výplň? (Áno/Nie)
Linewidth Veľkosť línie ohraničenia. (Prednadstavene: 0.4)
Left Vzdialenosť naľavo od textového ohraničenia po text samotný. (Prednadstavene: 0)
Top Horná vzdialenosť od textového ohraničenia po text samotný. (Prednadstavene: 0)
Right Vzdialenosť napravo od textového ohraničenia po text samotný. (Prednadstavene: 0)
Bottom Spodná vzdialenosť od textového ohraničenia po text samotný. (Prednadstavene: 0)
Fill-Color Farebná výplň ohraničenia. (Prednadstavene: biela)
Color Farba línie. (Prednadstavene: čierna)
Mapcross-Settings Špecifikácia mapového kríža prekrývajúceho mapu.
Show Určuje, či má byť mapové kríže zobrazené. (Prevolene: Nie)
Width [mm] Dĺžka horizontálnej línie kríža.
Height [mm] Dĺžka vertikálnej línie kríža.
Color Farba kríža. (Prednadstavene: black)
Distance[m] Vzdialenosť medzi krížmi. (Prednadstavene: 100)
max. Scale Maximálna mierka, pri ktorej je mapový kríž zobrazený na mape.
Linewidth Veľkosť línie kríža.
X-Position [m] Horizontálna pozícia mapového kríža.
Y-Position [m] Horizontálna pozícia mapového kríža.
Copyright-Settings Nastavenia týkajúce sa zobrazenia autorských práv na mape.
Show Určuje, či sa majú autorské práva zobraziť. (Prednadstavene: Áno)
Font-Family Štýl písma v texte.
Font-Size Veľkosť textu. (Prednadstavene: 3)
Horizontal Horizontálne umiestnenie autorských práv (Vľavo, Stred, Vpravo).
Vertical Vertikálne umiestnenie autorských práv (Hore, Stred, Dole).
Sample-Text Text autorských práv.
Watermark Nastavenia týkajúce sa vodoznaku na mape.
Show Určuje, či sa vodoznak zobrazí (Prednadstavene: Nie)
Font-Family Štýl písma vodoznak.
Font-Size Veľkosť textu. (Prednadstavene: 4)
Opacity Priehľadnosť vodoznaku. (Prednadstavene: 0.1)
Angle[°] Uhol vodoznaku. (Prednadstavene: 25)
Space Vertikálna a horizontálna vzdialenosť od jednotlivých vodoznakov. (Prednadstavene: 10)
Pattern Vzor vodoznaku. (Kockovaný, alebo predvolený)
Text Text vodoznaku.


<br\> Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Príklady

Autorské práva

RTENOTITLE


<br\> Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Mapový kríž

RTENOTITLE


<br\> Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Vodoznak

RTENOTITLEJazyk: English  • slovenčina