Graphic element (Legend)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Grafické elementy Ohraničenie (Frame) Grafika (Graphic) Text Mapa (Map) Smerová ružica (Northarrow) Mapová mierka (Scalebar) Legenda (Legend)

<br\> <br\>

<br\> <br\>

Legenda ponúka popis tried prvkov v mape. Na pridanie legendy, kliknite ľavým tlačidlom na element a preneste ho na voľné miesto.

Print Legend Example.png

Taktiež môžete zmeniť vlastnosti legendy v okne nastavení.

<br\> <br\>

Legenda - Atribúty

Nastavenia legendy
Position [mm] Špecifikácia pozície elementu na stránke.
Left Horizontálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Top Vertikálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Width x Height [mm] Veľkosť legendy.
Border [mm] Nastavenia patriace okraju legendy.
Show border Je okraj legendy viditeľný? (Áno/Nie)
Dash array Vytvorí prerušovanú čiaru okraja. Parametre prerušovania sú oddelené čiarkou. (napríklad 5 10 15).
Dash offset Vzdialenosť medzi prerušovaniami.
Fill Má legenda farebnú výplň? (Áno/Nie)
Linewidth Veľkosť línie legendy. (Prednadstavene: 0.4)
Left Vzdialenosť naľavo od ohraničenia legendy po legendu samotnú. (Prednadstavene: 0)
Top Horná vzdialenosť od ohraničenia legendy po legendu samotnú. (Prednadstavene: 0)
Right Vzdialenosť napravo od ohraničenia legendy po legendu samotnú. (Prednadstavene: 0)
Bottom Spodná vzdialenosť od ohraničenia legendy po legendu samotnú. (Prednadstavene: 0)
Fill-Color Farebná výplň legendy. (Prednadstavene: biela)
Color Farba línie. (Prednadstavene: čierna)
Text-Settings Nastavenia popisu legendy.
Font-Family Štýl písma.
Font-Size [pt] Veľkosť písma. (Prednadstavene: 10)
Legend-Settings Nastavenia týkajúce sa popisu legendy.
Indent Horizontálna vzdialenosť od ľavého ohraničenia legendy. (Prednadstavene: 2)
Linespace Vertikálna vzdialenosť medzi dvoma legendami.
Show themes Témy zobrazujúce sa v legende, alebo nie. (Prednadstavene: Áno)Jazyk: English  • slovenčina