Graphic element (Graphic)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Grafické elementy Ohraničenie (Frame) Grafika (Graphic) Text Mapa (Map) Smerová ružica (Northarrow) Mapová mierka (Scalebar) Legenda (Legend)

<br\> <br\>

<br\> <br\>

Grafické elementy umožňujú pridať obrázok na stránku tlače, ako napríklad logo.

Pre pridanie grafiky na stránku, kliknite na element a preneste ho na príslušné miesto na stránke. Môžete nastaviť vlastnosti grafiky v okne nastavení elementu. Tu je popis nastavení:

Grafika - Atribúty

Graphic Element Settings
Position [mm] Špecifikácia pozície elementu na stránke.
Left Horizontálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Top Vertikálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Width x Height [mm] Veľkosť grafiky.
Border [mm] Nastavenia prislúchajúce hraniciam grafiky.
Show border Je hranica ohraničenia viditeľná? (Áno/Nie)
Dash array Vytvorenie prerušovanej hraničnej čiary. Parametre prerušenia sú oddelené medzerou (napríklad 5 10 15).
Dash offset Vzdialenosť medzi prerušeniami.
Fill Má ohraničenie farebnú výplň? (Áno/Nie)
Linewidth Veľkosť hraničnej čiary grafiky. (Prednadstavené: 0.4)
Left Vzdialenosť na ľavej strane od grafického ohraničenia ku grafike samotnej. (Predvolene: 0)
Top Horná vzdialenosť od grafického ohraničenia ku grafike samotnej. (Predvolene: 0)
Right Vzdialenosť na pravej strane od grafického ohraničenia ku grafike samotnej. (Predvolene: 0)
Bottom Spodná vzdialenosť od ohraničenia grafiky ku grafike samotnej. (Predvolene: 0)
Fill-Color Farebná výplň grafiky. (Predvolene: biela)
Color Farba línie. (Predvolene: čierna)
Image-Settings Placeholder pre zdroj grafiky.
  • Syntax: CUSTOM.PLACEHOLDERNAME


Keď vložíte obrázok na stránku, grafika vyzerá nasledovne:

Graphic Wrong Image Path.png


Nenechajte sa rozladiť textom "WRONG IMAGE PATH!". Používame užívateľom nadefinovaný placeholder, umožňujúci dynamicky pridať zdroj obrázka. Cesta k zdroju obrázku je zadaná v GeoMedia Smart Client Administrator.

Placeholdery majú nasledujúcu syntax: {CUSTOM.PLACEHOLDERNAME}. Príklad: {CUSTOM.LOGO}Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

Príklad

Tento príklad ukazuje logiku medzi prepojením placeholderu grafického elementu vytvorenom cez Print Layout Editor do obrázku integrovaného v GeoMedia Smart Client Administrator:

V Print Layout Editor

1. Vyznačte príslušný grafický element:

Graphic Wrong Image Path Selected.png

2. Špecifikujte placeholder obrázku v nastaveniach so syntaxom {CUSTOM.PLACEHOLDERNAME}:

Print Graphic Properties1.png


3. Kliknite Apply naspodu vo vlastnostiach na vytvorenie placeholderu.

4. Kliknite RTENOTITLE paneli nástrojov editácie, na otvorenie editoru placeholdera:

Placeholder Editor1.png

Uistite sa, že novo vytvorený placeholder je registrovaný v zozname User-defined. Môžete pridať menovku a popis k placeholderu a rozhodnúť, či bude editovateľný, alebo nie.


<br\> Pfeil new.png Na začiatok Pfeil new.png

V GeoMedia Smart Client Administrator


1. Keď vytvárate New Print Layout a importujete layout súbor (.scl), predtým vytvorený cez Print Layout Editor

Print Layout specification.png

placeholder vytvorený cez Print Layout Editor (napríklad LOGO) bude príslušne registrovaná v GeoMedia Smart Client Administrator ako Print Keys.


2. Vo Vašom layoute, choďte na Hodnoty tlače.

LayoutEditor PrintValues.png

Grafický placeholder LOGO, ktorý ste predtým vytvorili v Print Layout Editor, bude viditeľný v tomto zozname.


3. Na nastavenie zdroja grafiky, kliknite Editovať:

LayoutEditor PrintValues2.png


V okne Editovať môžete vyznačiť zdroj obrázku vyznačením príslušného vstupu:

Print Layout Select Resource.png

Kliknutím na tlačidlo Uložiť, obrázok zaregistrovaný v GeoMedia Smart Client Administrator sa prepojí s placeholderom layoutu.Jazyk: English  • slovenčina