Graphic element (Frame)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Grafické elementy Ohraničenie (Frame) Grafika (Graphic) Text Mapa (Map) Smerová ružica (Northarrow) Mapová mierka (Scalebar) Legenda (Legend)

<br\> <br\>

<br\> <br\>


Element Frame umožňuje rozeliť Vašu stránku tlače na sekcie.

Na načrtnutie ohraničenia stránky tlače , kliknite na element a následne ho preneste na čistú stránku. Dodatočne nastavte pozíciu a veľkosť.

Nasledujúci obrázok ukazuje príklad, rozdeľujúci stránku tlače na tri časti:

Print Frame Example.png


V Okne nastavení tlačových elementov môžete špecifikovať nastavenia elementov ohraničenia:

RTENOTITLE

Atribúty ohraničenia

Nastavenia elementu ohaničenia
Position [mm] Špecifikácie pozície elementu na stránke.
Left Horizontálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Top Vertikálna vzdialenosť od ľavého horného rohu.
Width x Height [mm] Veľkosť ohraničenia.
Border [mm] Nastavenia prislúchajúce hraniciam ohraničenia.
Show border Sú hranice ohraničenia viditeľné? (Áno/Nie).
Dash array Vytvorí prerušovanú líniu hraníc. Parametre prerušovanej čiary sú oddelené medzerou (napríklad 5 10 15).
Dash offset Vzdialenosť medzi prerušeniami čiary.
Fill Má ohraničenie farebnú výplň? (Áno/Nie)
Fill-Color Farebná výplň ohraničenia (Prednadstavene: biela).
Linewidth Šírka čiary ohraničenia. (Prednadstavene: 0.4)
Color Farba línie (Prednadstavene: čierna).Jazyk: English  • slovenčina