FeatureInspector/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky


Prehľad

Poznámka: Inšpektor prvkov je prakticky pre administrátorov.
Poznámka: Inšpektor prvkov je vhodné použiť len s cache-ovanými prvkami a je to grafická reprezentácia dlaždíc.


Pomocou Inšpektora prvkov môžete získať informácie o cache-ovaných prvkoch.


Ako prvé musíte mať pridelené právo na prístup k Inšpektorovi prvkov. Návod ako to vykonať viď tu.

Featureinspector claim.png

Kliknite na Použiť výber aby ste uložili zmeny.


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

Prístup/Nastavenia v Inšpektore prvkov

Ak spustíte GeoMedia Smart Client, mali by ste vidieť záložku Inšpektor prvkov v Okne Menu.

Inspektor prvkov tab.png

Na výreze môžete vidieť tri funkcie, ktoré sú spojené s Inšpektorom prvkov:

Funkcia Popis
Fi clear.png Pomocou tohto príkazy sa položky v Inšpektore prvkov vyčistia a zmiznú.
Featureinspector limit.png Pomocou tohto príkazu môžete zmeniť limit pre veľkosť jednej dlaždice.
Fi refresh.png Pomocou tohto príkazu sa status dlaždíc v Inšpektorovi prvkov obnoví.


Okrem toho, že je viditeľná záložka Inšpektor prvkov, ak má používateľ pridelené potrebné práva, taktiež po pravom kliknutí na triedu prvkov má možnosť Zobraziť Inšpektora prvkov.

Show fi.png


Ak naň kliknete, vyskočí nové okno, v ktorom máte dve možnosti, ktoré môžete vypnúť/zapnúť.

Fi window.png

Ako prvé môžete zobraziť/skryť prázdne dlaždice, takže dostanete lepší prehľad o dlaždiciach, ktoré ste vytvorili, alebo taktiež môžete zobraziť/skryť čísla riadkov a stĺpcov. Nasledujúci obrázok ukazuje príklad použitia Inšpektora prvkov.

V tomto prípade má prvok dlaždicovanie 2x2. Takže sú tam 2 riadky a 2 stĺpce. Obe možnosti sú zaškrtnuté, takže na ľavom a pravom okraji vidíte čísla riadkov a stĺpcov.

Featureinspector tiles1.png

Poznámka: Červené dlaždice sú väčšie ako je nastavený limit, ktorý je prednastavený na 500kb.

Máte dve možnosti ako vyriešiť "problém". Ak vaše sieťové pripojenie nie je príliš pomalé, môžete nastaviť väčší limit pre veľkosť dlaždice (viď tabuľka nad). Ak je internetové pripojenie pomalé, musíte nastaviť nové hodnoty pre riadky a stĺpce v ploche dlaždicovania tu a musíte znovu vypublikovať prvok (tu).


Ak nadídete myšou nad jednu z dlaždíc, zobrazí sa vám nápoveda, v ktorej sú zobrazené informácie o dlaždici.

Featureinspector selected info.png


Prvý riadok
Jednoduché ID prvku] Meno prvku (príklad [7] CENSUS_BLOCKS)
Pole Popis
col V ktorom stĺpci je konkrétna dlaždica.
row V ktorom riadku je konkrétna dlaždica.
id Aké id má konkrétna dlaždica.
timestamp Dátum a čas, kedy bola vytvorená dlaždica.
status Aký status má konkrétna dlaždica.
cache size Veľkosť konkrétnej dlaždice.
Poznámka: Veľkosť zelených dlaždíc je v súlade s nastaveným limitom. Veľkosť červených dlaždíc je väčšia koa je prednastavený limit. Modré dlaždice doposiaľ neboli stiahnuté.
cache location Definuje, kde je dlaždica uložená


Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

FAQ

Error: Inšpektor prvkov v GeoMedia Smart Client vyzerá ako nasledujúci príklad.

Featureinspector notdownload.png

Toto sa stáva, ak GeoMedia Smart Client zatiaľ nevytvorila cache. Klikli ste pravým tlačidlom myši na prvok bez toho, aby ste ho niekedy zobrazili v GeoMedia Smart Client od spustenia aplikácie. Aby ste vyriešili tento problém, musíte nastaviť vybranú triedu prvkov ako Zobraziť a potom znovu pravým kliknutím myši na triedu prvkov zvoliť Zobraziť Inšpektora prvkov.


Jazyk: English  • slovenčina