Edit Redline Geometries (Spatial Difference)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Nový polygón Editovať prvok Rotovať geometriu Priestorový rozdiel Zlúčiť prvky Rozdeliť polygónom Presunúť prvok


Priestorový rozdiel dvoch prvkov

Ako prvé vytvoríte nový polygón pomocou záložky Poznámková vrstva. Potom aktivujte vrstvu, v ktorej sa nachádza polygón, aby ste umožnili jeho úpravu. Ak ste v editovacom móde, musíte vložiť nový polygón (viď Vložiť nový polygón). Ak ste dokončili druhý polygón, kliknite na Spatial difference.png. Potom GeoMedia Smart Client vygeneruje polygón, ktorý je rozdielom medzi danými dvoma.

Spatial difference 1.png

Spatial difference 2.pngJazyk: English  • slovenčina