Edit Redline Geometries (Rotate Geometry)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Nový polygón Editovať prvok Rotovať geometriu Priestorový rozdiel Zlúčiť prvky Rozdeliť polygónom Presunúť prvok


Rotovať prvok

Príkaz Rotovať geometriu RotateGeometry.png vám umožňuje rotovať prvok do ľubovoľnej pozície.

Aby ste rotovali prvok, kliknite na príkaz a potom niekde na prvok, čím nastavíte bod rotácie:

RotateGeometry1.png

Teraz presuňte kurzor do požadovanej pozície, čím rotujete prvok:

RotateGeometry2.png


Nakoniec kliknutím dokončíte zmenu:

RotateGeometry3.pngJazyk: English  • slovenčina