Edit Redline Geometries (New Polygon)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Nový polygón Editovať prvok Rotovať geometriu Priestorový rozdiel Zlúčiť prvky Rozdeliť polygónom Presunúť prvok


Prehľad


Vložiť nový polygón Red poly icon.PNG vám umožňuje nakresliť nový polygón:


Polygon priklad.png


Hodnoty Segment a Uhol, ktoré sa zobrazujú hore napravo od kurzoru pri kreslené nového polygónu, odpovedajú dĺžke a orientácii segmentu. Keď vytvárate nový polygón, máte na výber dve možnosti:Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

1. metóda: Kontrolované myšou

Kliknite do mapy, čím sa spustí kresliaci mód. Potiahnite kurzor myši na koniec segmentu, kliknite. Automaticky sa začne kresliť druhý segment. Opakujte proces, dokým nie je hotový celý polygón a dvojkliknutím proces ukončíte.Pfeil new.png Späť na začiatok Pfeil new.png

2. Metóda: Konštrukčné pomôcky

Tak isto môžete nastaviť dĺžku a orientáciu segmentu pomocou panelu konštrukčné pomôcky, ktorý sa nachádza v pravej hornej časti používateľského rozhrania.

Insert polygon sk.png

Sú dva textboxy Vzdialenosť a Uhol. Vzdialenosť odpovedá dĺžke segmentu polygónu, zatiaľ čo Uhol definuje orientáciu segmentu. Segment polygónu môže byť nakreslený pod násobkom hodnoty definovanej v poli Uhol. Vpíšte odpovedajúce hodnoty do polí a kliknite na Unlocked sign.png, čím ho zmeníte na Locked sign.png. Toto uzamkne pozíciu kurzora a spôsobí to, že líniu nakreslíte podľa predvolených parametrov.

Príkladom použitia by bolo nakreslenie pravého trojuholníka s dĺžkami strán:


Red poly example2.png

Konštrukčné pomôcky vám umožňujú veľmi jednoducho vyplniť konkrétne údaje.Jazyk: English  • slovenčina