Edit Redline Geometries (Move Feature)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Nový polygón Editovať prvok Rotovať geometriu Priestorový rozdiel Zlúčiť prvky Rozdeliť polygónom Presunúť prvok


Presunúť prvok

Ak chcete presunúť prvok kliknite na Move.png.

Ako prvé musíte mať vytvorenú geometriu, ktorú chcete presunúť. Kliknite na tlačidlo a potom ste schopní presunúť prvok do ktorejkoľvek pozície.


Move 1.png

Move 2.png

Move 3.pngJazyk: English  • slovenčina