Edit Redline Geometries (Edit Feature)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Nový polygón Editovať prvok Rotovať geometriu Priestorový rozdiel Zlúčiť prvky Rozdeliť polygónom Presunúť prvok


Upraviť prvok

Príkaz Editovať prvok EditCommand.png vám umožňuje meniť tvar objektu pomocou toho, že zmeníte pozíciu niektorého z jeho vrcholov.

Aby ste mohli editovať tvar prvku, kliknite na príklad a potom kliknite na vrchol, ktorý chcete presunúť:

EditFeature1.png


Presuňte vrchol na požadovanú pozíciu:

EditFeature2.png


Kliknite na novú pozíciu, čím ukončíte editáciu:

EditFeature3.pngJazyk: English  • slovenčina