Edit Redline Geometries (Divide Polygon)/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Smart Client Prehľad Spustenie GMSC Používateľské rozhranie Kótovanie Inšpektor prvkov Meranie Poznámková vrstva Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Tlač Vyhľadávanie Uchytávanie Správca záložiek Synchronizovať cache Skratky
Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy Nový polygón Editovať prvok Rotovať geometriu Priestorový rozdiel Zlúčiť prvky Rozdeliť polygónom Presunúť prvok


Rozdeliť polygón

Pokiaľ chcete rozdeliť vytvorený polygón na dve časti, kliknite na Divide.png.


Ako prvé musíte vytvoriť polygón, potom kliknite na tlačidlo a potom môžete definovať líniu, pomocou ktorej sa polygón rozdelí.


Divide1.png

Divide2.png

Divide3.pngJazyk: English  • slovenčina