GeoMedia Smart Client/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Kategórie Hlavná stránka Inštalácia Administrátor Smart Client Pracovné postupy TutoriálySmart Client

Spustenie GeoMedia Smart Client

Používateľské rozhranie

Kótovanie

Inšpektor prvkov

Meranie

Poznámkovanie

Upraviť geometriu poznámkovej vrstvy

Tlač

Vyhľadávanie

Prichytávanie

Správca záložiek

Synchronizácia Cache

Klávesové skratky

Language: English

This category currently contains no pages or media.