GeoMedia Smart Client/cs

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Language: English
1. Informace o produktu
1.1 Přehled
1.2 Systémové požadavky
2. Copyright
3. Spuštění GeoMedia SmartClient
3.1 Přehled posloupnosti operací
3.2 Spuštění aplikace
3.3 Ověření uživatele
3.4 Výběr projektu
3.5 Výběr záložek
4. Uživatelské prostředí
4.1 Přehled
4.2 Mapové okno
4.3 Okno menu
4.4 Panel Vyhledávání
4.5 Panel Legenda
4.5.1 Okno Přehled
4.5.2 Okno Legenda
4.6 Navigační nástroje
4.7 Konstrukční pomůcky
4.8 Datové okno
4.9 Panel Přichycení
4.10 Stavový řádek
5. Měření
5.1 Přehled
5.2 Měření bodu
5.3 Měření linie
5.4 Měření kumulativní délky
5.5 Měření kruhu
5.6 Měření polygonu
5.7 Smazání naměřených výsledků
6. Kótování
6.1 Přehled
6.2 Jednoduché kótování
6.3 Pravoúhlé kótování
6.4 Volné kótování
6.5 Radiální kótování
6.6 Pravoúhlý řetězec
6.7 Řetězec
6.8 Řetězec s přírůstkem
6.9 Možnosti editace textu kóty
6.10 Smazání kót
7. Tisk
8. Poznámková vrstva
8.1 Přehled
8.2 Kreslení bodu
8.3 Umístění textu
8.4 Kreslení multičáry
8.5 Kreslení polygonu
8.6 Kreslení pravoúhelníku
8.7 Vytvoření obalové zóny
8.8 Editování geometrie poznámkové vrstvy
8.9 Smazání a kopírování geometrie
9. Vyhledávání
9.1 Vyhledávání s parametry
9.2 Vyhledat a vybrat
9.3 Kombinované vyhledávání
9.4 Nástroje vyhledávání
9.4.1 Výběr aktivních prvků bodem
9.4.2 Výběr aktivních prvků kruhovou ohradou
9.4.3 Výběr aktivních prvků multičárou
9.4.4 Výběr aktivních prvků pravoúhlou ohradou
9.4.5 Výběr aktivních prvků polygonální ohradou
9.4.6 Výběr aktivních prvků geometrií
9.4.7 Výběr aktivních prvků mapovým výřezem
10. Přichycování
10.1 Přehled
10.2 Střed
10.3 Průsečík
10.4 Na tečný bod
10.5 Na kolmici
10.6 Lomový bod
10.7 Koncový bod
10.8 Použít existující geometrii
10.9 Podrobná nastavení
11. Editace geometrie poznámkové vrstvy
11.1 Přehled
11.2 Vložit nový polygon
11.3 Editace prvku
11.4 Otočit geometrii
11.5 Vytvořit prostorový rozdíl dvou prvků
11.6 Spojení prvků
11.7 Rozdělení plochy na dvě
11.8 Posun prvku
11.9 Nastavení
12. Synchronizace cache
13. Správce záložek
14. Klávesové zkratky
Language: English

Subcategories

This category has only the following subcategory.

Pages in category "GeoMedia Smart Client/cs"

The following 11 pages are in this category, out of 11 total.