BrowseWorkflow/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Akcie automateExport browse browseInNativeBrowser browseWorkflow offlineBrowseWorkflow showFile openFileInEditor Session parametre

<br\> <br\>

Akcia browseWorkflow otvorí daľší workflow v prehliadači GeoMedia Smart Client.

Parameter Popis
activeFeatureRequired Nastaviteľné na true, alebo false, ak akcia môže byť vykonaná iba v prípade, že je aktívny prvok definovaný v mape.
activeFeature Ak activeFeatureRequired je nastavený na true, definuje (jednoduché-) ID, alebo názov potrebného prvku.
browserLocation Miesto, kde bude prehliadač otvorený na Vašej obrazovke.
height Výška okna prehliadača.
minimumSelection Determines which minimum map selection the user needs to execute the action.
maximumSelection Determines which maximum map selection the user needs to execute the action.
target Kontroluje v ktorom dokumente prehliadača bude URL zobrazená.
url Link na workflow. Vstupný string musí byť ako http://yourserver/workflows/?workflow=name_of_your_workflow&nodeid=id_of_the_workflownode

Na rozdiel od browse, táto URL adresa nepodporuje žiadne iné parametre. Smart Client pridáva parametre - ako session ID a projekt - automaticky po zavolaní akcie.

viewSize Kontroluje veľkosť prehliadača na lokalitách GRID a LEFT [DEFAULT, HALF, EXTENDED, FULL].
width Šírka okna prehliadača.

<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina