BrowseInNativeBrowser/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Akcie automateExport browse browseInNativeBrowser browseWorkflow offlineBrowseWorkflow showFile openFileInEditor Session parametre

<br\> <br\>

Akcia browseInNativeBrowser otvorí definovanú URL vo Vašom predvolenom prehliadači.

Parameter Popis
activeFeatureRequired Nastaviteľné na true, alebo false, ak akcia môže byť vykonaná iba v prípade, že je aktívny prvok definovaný v mape.
activeFeature Ak activeFeatureRequired je nastavený na true, definuje (jednoduché-) ID, alebo názov potrebného prvku.
minimumSelection Determines which minimum map selection the user needs to execute the action.
maximumSelection Determines which maximum map selection the user needs to execute the action.
url Určuje URL adresu webovej stránky, ktorú chcete otvoriť. Príklad:

http://pr.intergraph.at/smartclient/webpane.html?sid={SESSION.ID}&project={SESSION.PROJECT}&selection={SESSION.MAPSELECTION}

Táto URL adres otvorí webovú stránku na domácom adresári Smart Clienta a dodá predefinované parametre. Detailnejšie možnosti pre parametre SESSION na url nájdete tu.

<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina