Browse/sk

From GeoMedia Smart Client
Jump to: navigation, search
Administrátor Prehľad Projekt Prvky Symbológia Editor štýlovania symbolov Označovanie (Labeling) Cache Aplikácie Bezpečnosť Editor rozloženia pri tlači
Aplikácie Akcie Rozloženie pri tlači Nastavenie Workflow Zdroje Automatizovať
Akcie automateExport browse browseInNativeBrowser browseWorkflow offlineBrowseWorkflow showFile openFileInEditor Session parametre

<br\> <br\>

Akcia browse otvorí definovanú URL v prehliadači GeoMedia Smart Client.

Parameter Popis
activeFeatureRequired Nastaviteľné na true, alebo false, ak akcia môže byť vykonaná iba v prípade, že je aktívny prvok definovaný v mape.
activeFeature Ak activeFeatureRequired je nastavený na true, definuje (jednoduché-) ID, alebo názov potrebného prvku.
browserLocation Miesto, kde bude prehliadač otvorený na Vašej obrazovke: FRAME, BLOCKINGFRAME, GRID, alebo LEFT.
maximumSelection Determines which maximum map selection the user needs to execute the action.
minimumSelection Determines which minimum map selection the user needs to execute the action.
url Určuje URL adresu webovej stránky, ktorú chcete otvoriť. Príklad:

http://pr.intergraph.at/smartclient/webpane.html?sid={SESSION.ID}&project={SESSION.PROJECT}&selection={SESSION.MAPSELECTION}

Táto URL adres otvorí webovú stránku na domácom adresári Smart Clienta a dodá predefinované parametre. Detailnejšie možnosti pre parametre SESSION na url nájdete tu.

target Kontroluje v ktorom dokumente prehliadača bude URL zobrazená.
width Šírka okna prehliadača.
height Výška okna prehliadača.

<br\> <br\>

Jazyk: English  • slovenčina